Johanna Juntunen 2.7.2020

Kesahessut kuvakollaasiKesäbloggaajat kuvassa ylärivissä vasemmalta Linda Jokelainen, Auli Nikkilä, Annastiina Jurmu. Keskellä Niklas Gäddnäs ja Johanna Juntunen. Alarivissä vasemmalta Helmi Markoff, Julia Lintunen ja Elisa Luukkonen.

Aurinko paistaa ja hellettä piisaa. Taas on tullut se aika vuodesta kun nuoret ammattilaiset pääsevät näyttämään kyntensä tositoimissa ja ahertamaan kesätöissä Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa. Suomen Pankki ja Finanssivalvonta tukevat nuorten työllistymistä tarjoamalla kesätyöpaikan yhteensä noin 40 opiskelijalle vuosittain. Tuttuun tapaan kesätyöntekijät avaavat kokemuksiaan ja työtehtäviään kesätyöblogin puolella. Tänä vuonna kesätyöstään Suomen Pankissa täällä blogin puolella kirjoittelevat Helmi Markoff, Niklas Gäddnäs, Elisa Luukkonen, Annastiina Jurmu, Linda Jokelainen, Auli Nikkilä, Julia Lintunen ja Johanna Juntunen. Kaikille bloggaajille kesä on Suomen Pankissa ensimmäinen. Oman erityispiirteensä kesään 2020 tuo tämänhetkinen maailmantilanne ja vallitseva koronapandemia. Tutustutaan kesän bloggaajiin hieman tarkemmin:

Niklas opiskelee Aalto-yliopistossa taloustiedettä ja työstää parhaillaan maisterityötään. Vaikka Niklas työskenteleekin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston ennustetoimistossa ensimmäistä kesää, osastolla on hänelle useita tuttuja työkavereita opintojen tai edellisten työpaikkojen kautta. Niklaksen päätehtäviin kuuluu kaksi projektia liittyen työmarkkinamallien kehittämiseen. Näiden lisäksi ennustetoimiston kesätyötehtäviin kuuluu perinteinen sijaisuustoiminta lomakauden aikana, kuten tilastojen päivittäminen ja mahdollisiin selvityspyyntöihin vastaaminen. Tältä kesältä Niklas odottaa erityisesti kuinka projektit edistävät omaa ymmärrystä talousteoriaan liittyvistä menetelmistä. Niklas työskentelee kesän ajan etänä, kuten muutkin hänen osastollaan. Kollegoita on kuitenkin mahdollista tavata erilaisten etäyhteyksien kautta.

"Ennustetoimiston kesätyöpaikka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden perehtyä Suomen Pankin ennusteprosessiin, sitä tukeviin kehitysprojekteihin ja näiden takana oleviin ammattilaisiin. Omaa mielikuvaani ennustetoimiston työtehtävistä ohjasi käsitys kiinnostavista ja monipuolisista tutkimusprojekteista, joten on suuri ilo todeta, että omat työtehtävät ovat vastanneet odotuksia", Niklas kertoo.

Julia opiskelee Turun yliopistossa kahta maisteritutkintoa pääaineinaan taloustiede ja poliittinen historia. Julian kesä menee työskennellen rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla, siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT:ssa. Julian työtehtäviä ovat esimerkiksi viikkokatsausten kirjoittaminen ja julkaisu sekä oman pidemmän raportin työstäminen. Koronapandemia näkyy Julian arjessa siten, että kaikki työnteko palavereineen ja seminaareineen tapahtuu keittiönpöydän ääressä, toisinaan myös Turusta käsin.

"Kesätöissä haluan kehittyä taloustieteilijänä ja Kiina-asiantuntijana. Toivon myös kartuttavani datankäsittely- ja tutkimustaitojani ja tutustuvani laajemminkin Suomen Pankin tehtäväkenttään", Julia kertoo kesän tavoitteistaan.

Helmi aloittaa syksyllä kolmatta vuotta johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Helmi työskentelee kesän johdon sihteeristössä johtokunnan assistenttipalveluissa.

"Sijaistan osastosihteeriä, johtokunnan kokousten valmistelukoordinaattoria ja kahta johtokunnan jäsenten henkilöassistenttia heidän kesälomiensa aikana. Keskeisiä työtehtäviä ovat osaston asioiden hoitaminen, osastopäällikön avustaminen, johtokunnan kokousten valmistelu sekä johtokunnan jäsenten avustaminen", Helmi luettelee.

Koronapandemian vuoksi työskentely tapahtuu suurimmaksi osaksi etätöissä kotona. Kuulokkeet päässä on tullut istuttua monta tuntia, ja työhön perehdyttäminenkin on hoidettu etänä. Etätöissä Helmi on viihtynyt hyvin, mutta ikävä puoli on se, että työkavereita ei pääse näkemään ja muihin kesätyöntekijöihin tutustuminen on haastavampaa. Tältä kesältä Helmi odottaa paljon uuden oppimista assistentin työstä ja Suomen Pankista organisaationa. Kesätyöpaikka sopii hyvin Helmin tulevaisuuden urahaaveisiin, ja hän toivookin saavansa selkeyttä myös jatkosuunnitelmiin valmistumisen jälkeen. Helmi mainitsee myös odottavansa innolla uusia ystäviä sekä lämpimiä kesäiltoja.

Hankenissa rahoitusta ja kansantaloustiedettä opiskeleva Annastiina työskentelee markkinaoperaatiot-osaston varainhallintatoimistossa. Varainhallinnon tehtävä on turvata rahoitusvarallisuuden arvo sekä tukea pankkijärjestelmän ja kansantalouden maksuvalmiutta. Annastiina työskentelee omavarannon sijoittamisen parissa mm. salkunhoitajien kanssa.

"Työskentelen paljon eri vastapuolten kanssa keskustellen ja päivittäistä kauppaa käyden. Lisäksi seuraan päivän mittaan markkinoita. Työnkuvaani kuuluu myös Euroopan keskuspankin valuuttavaranto-osuuden sijoittaminen yhteistyössä Viron keskuspankin kanssa. Työ on siis hyvin sosiaalista ja eurooppalaista sekä ennen kaikkea erittäin kiehtovaa!" Annastiina kertoo tehtävistään.

Annastiina on yksi harvoista joka koronatilanteesta huolimatta työskentelee paikan päällä toimistolla, joka onkin tänä kesänä tavallistakin kesäkautta hiljaisempi. Annastiina kertoo että intensiivisen työn vastapainoksi hän tykkää tehdä asioita jotka vaativat hieman enemmän aikaa toteutuakseen. Harrastuksikseen hän mainitsee filmille kuvaamiseen sekä hapanjuurileivonnan.
Kesältä Annastiina odottaa uusia kokemuksia rahoitusmarkkinoiden äärellä sekä omien taitojen kehittymistä. Lisäksi hän odottaa innolla tutustumista uusiin työkavereihin sekä muihin kesiksiin.

Rahapolitiikan toteutus -toimistossa markkinaoperaatiot-osastolla työskentelevä Elisa on vaihto-opintoja ja gradua vaille taloustieteen maisteri Aalto yliopistosta. Elisan työtehtäviin kuuluu osallistuminen EKP:n markkinaoperaatioiden toteuttamiseen. Elisan tehtäviin kuuluu esimerkiksi markkinoiden seuraaminen ja markkina-analyysin tuottaminen jokapäiväisiin aamu- ja iltakatsauksiin sekä viikoittaisiin markkinavartteihin ja markkinakatsauksiin. Elisa työskentelee paikan päällä pankissa, sillä osa hänen työtehtävistään voidaan suorittaa vain toimistolla.

"Odotan sitä, että pääsen oppimaan rahoitusmarkkinoiden markkinamekanismeista. Haluan oppia yhdistämään reaalimaailman tapahtumia markkinaliikkeisiin. Minulle työpaikan yhteishenki ja oma tiimi ovat hyvin tärkeä osa itse työtä, joten odotan saavani uusia, ihania työkavereita ja tutustuvani muihinkin pankkilaisiin. Nyt olen huomannut jo viihtyväni erinomaisesti tiimissäni ja tunnen oloni tervetulleeksi", Elisa kertoo odotuksistaan kesälle.

Vaasan yliopistossa kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan taloustiedettä lukeva Linda työskentelee markkinaoperaatiot-osaston Target-palveluissa, jossa työtehtäviin kuuluvat muun muassa eurojärjestelmän TARGET2 maksujärjestelmäpalveluiden sekä keskuspankkirahoituksen vakuushallinnan asiakaspalvelu ja operatiiviset työtehtävät.

"Odotan kesältä, että pääsen kasvattamaan omaa asiantuntijuuttani ja tutustumaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimintaan. Odotan myös mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä ja sitä, että saisin inspiraatiota tulevaisuuden urahaaveisiin", Linda kertoo.

Koronan vaikutus näkyy Lindan arjessa siten, että tiimi on jakautunut työskentelemään eri paikkoihin, mutta työ tapahtuu kuitenkin Suomen Pankin tiloissa. Koronan myötä esimerkiksi elvytysrahoitusoperaatioihin osallistuminen on kasvanut, ja se heijastuu Lindan osaston työtehtäviin.

Markkinaoperaatiot-osastolla työskentelevä Auli viettää kesän vastapuolet ja vakuudet -toimistossa. Auli on vastavalmistunut kauppatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineenaan yritysjuridiikka ja sivuaineina rahoitus ja taloustiede. Vastapuolet ja vakuudet- toimisto vastaa rahapolitiikan toteuttamiseen liittyvän vastapuoli- ja vakuuskehikon ylläpidosta, analysoinnista sekä riskienhallinnasta. Auli kertoo tehtäviensä olevan laajoja ja vaihtelevan päivittäin paljonkin, ja tämä on Aulille pelkkä plussa!

"Odotan kesän aikana oppivani yhä paremmin ymmärtämään, miten maailma ja erityisesti maailman talous toimii. Analyyttisen työn vastapainona tykkään urheilla – eniten nautin sulkapallosta läheisten ja kavereiden kanssa. Viikonloppuisin tykkään kokeilla brunsseja ja tutustua uuteen kotikaupunkiin, Helsinkiin", Auli kertoo kesän tavoitteistaan sekä suunnitelmistaan.

Koronapandemiasta huolimatta Aulin työpiste on koko kesän ajan toimistolla, sillä osaa työtehtävistä ei voida suorittaa etänä. Toimistolla onkin melko hiljaista, ja toistaiseksi Auli on tavannut osan kollegoistaan vain Skypen kautta.

Lopuksi vielä vähän minusta: Olen Johanna, toisen vuoden opiskelija Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Vietän kesäni työskennellen hallinto-osastolla muiden sihteerien tukena ja heidän tuuraajanaan kesälomien ajan. Tärkeimpiä työtehtäviäni ovat esimerkiksi erilaisten osaston sisäisten kokousten järjestelyt, ja hallinto-osaston osastopäällikköä avustavat tehtävät. Lisäksi vastaan kesätyöblogin koordinoinnista ja sen päivittämisestä. Odotan kesältä mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä sekä oman osaamiseni kartuttamista. Työskentelen suurimman osan kesää etänä kotitoimistollani keittiön pöydän ääressä. Toivoisin myös että kesän aikana tulisi mahdollisuus tavata muut kesätyöntekijät ihan kasvokkain, katsotaan onnistuuko se!

Tervetuloa seuraamaan kesätyöblogia!

Seuraava postaus julkaistaan jo ensi viikolla, joten olethan kuulolla!