Helmi Markoff 22.7.2020

Kesäkuun alussa alkoi minun kesätyöjaksoni Suomen Pankissa johdon sihteeristö-osastolla johtokunnan assistenttipalveluissa. Tämä vuosi on ollut poikkeuksellinen monelta kannalta eikä minunkaan kesätyöni säästynyt täysin iskuitta. Olen kuitenkin todella iloinen, että sain aloittaa kesätyöni siitä huolimatta, että työskentely tapahtuukin pääasiassa etänä kotoa käsin ja monta tapahtumaa on jouduttu perumaan.

Kesän jälkeen aloitan kolmannen vuoteni Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa. Tämä kesätyöpaikka sopiikin minulle erinomaisesti niin opintojen kuin omien urahaaveidenikin kannalta. Viime aikoina minulle on vahvistunut selkeä kuva siitä, että haluan valmistumisen jälkeen olla työtehtävässä, jossa voin toimia tukiroolissa ja pitää niin sanotusti pyörät sujuvasti pyörimässä. Sitä on ollut myös kesätyöni tähän mennessä. On ollut hienoa huomata, että opinnoistani on ollut oikeasti hyötyä ja pääsen hyödyntämään kesätyöstä saatuja oppeja myös opiskelussa. Erityisesti koen, että ne monet kymmenet tunnit, joita kursseilla on käytetty esimerkiksi asiakirjojen käsittelyyn ja erilaisten ohjelmien käytön opetteluun ovat helpottaneet huomattavasti perehtymistäni.

Työtehtäväni koostuvat kolmesta eri sijaistustehtävästä; johdon sihteeristön osastosihteeri, johtokunnan kokousten valmistelukoordinaattori ja johtokunnan jäsenten assistentit. On todellinen etu, että pääsen kokemaan kolme erilaista assistentin tehtävää, koska jokaisessa niissä on omat taitonsa opittavana. Osastosihteerin tehtävässä olen toiminut osastopäällikön apuna esimerkiksi järjestämällä Skype-kokouksia ja selvittämällä pyydettyjä asioita. Lisäksi osastosihteeri muun muassa käsittelee laskuja sekä osaston rekrytointien asiakirjoja ja huolehtii muutenkin osaston käytännön asioista. Johtokunnan kokousten valmistelukoordinaattorina teen tiivistä yhteistyötä johtokunnan sihteerin kanssa. Kokousten valmistelu on yksityiskohtainen prosessi, jotta voidaan varmistua siitä, että Suomen Pankin päätöksenteko toimii ongelmitta. Kokouksia järjestetään viikoittain ja siihen liittyy muun muassa paljon erilaisten materiaalien vastaanottamista ja esimerkiksi esityslistojen ja pöytäkirjojen pohjien tekemistä. Johtokunnan jäsenten assistenttien sijaisena hallinnoin kalenteria ja vastaan mahdollisiin yhteydenottoihin niin puhelimessa kuin sähköpostillakin. Tässä tehtävässä assistentin tavoite on tehdä johtokunnan jäsenten työstä sujuvaa hoitamalla käytännön asioita, jotta heidän aikaansa voi tehokkaammin käyttää asiantuntijatehtäviin. Ilman poikkeusoloja työtehtäviini olisi myös kuulunut matkojen ja tapahtumien järjestelyä, mutta valitettavasti tänä kesänä ne ovat jääneet pois.

Olen usein kuullut puhuttavan, että assistentit ja sihteerit olisivat ajan myötä häviämässä työympäristöistä esimerkiksi teknologian kehittyessä. Minun mielipiteeni kuitenkin on, että työ ei tule koskaan häviämään vaan se korkeintaan muuttaa muotoaan ja sitä kautta myös lisääntyy. Kesätyöni aikana mielipiteeni on vahvistunut ja koenkin, että me assistentit teemme tärkeää työtä. Nykypäivänä kiire työpaikalla ei ole epätavallista ja töitä kasaantuu helposti, kun monet asiat tapahtuvat tiukalla aikataululla. Esimerkiksi sellaisina hetkinä assistentin työ on tärkeässä roolissa. Suomen Pankilla olen myös todennut, että assistenttien työtä ja apua selvästi arvostetaan.

Olen pitänyt Suomen Pankista työpaikkana muun muassa mukavan työyhteisön ja auttavaisen ilmapiirin vuoksi. Kesätyöntekijänä on mielestäni tärkeää, että virheitäkin saa tehdä ja niistä sitten opitaan. Kaikilta työkavereilta ja muilta kesätyötekijöiltä on aina voinut pyytää apua, kun sitä on tarvinnut. Haluankin kiittää kaikkia työkavereitani erityisesti siitä, että vaikka olemme joutuneet olosuhteiden pakossa työskentelemään etänä, minkään asian kanssa ei ole joutunut jäämään yksin vaan aina joku on vähintäänkin Skype-puhelun päässä. Tämä kesä on ollut jo tähän mennessä hyvin opettavainen ja onneksi se jatkuukin vielä kuukauden ajan, kunnes taas palaan opintojen pariin.