Elisa Luukkonen 29.7.2020

Mitä raha on? Miten keskuspankki vaikuttaa rahan määrään? Näihin kysymyksiin yritin etsiä vastauksia jo koululaisena, mutta vasta yliopistossa pääsin perusteellisemmin oppimaan, miten rahatalous toimii ja inflaatioon vaikutetaan. Aihe kiinnosti sen verran, että tutkin kandityössäni sitä, miten EKP:n osto-ohjelmat - erityisesti APP-ohjelma - ovat vaikuttaneet euroalueen valtionlainatuottoihin ja EKP:n hintavakaustavoitteen toteutumiseen. Kesätyö rahapolitiikan toteutuksen parissa markkina-analyytikkona vaikuttikin täydelliseltä mahdollisuudelta oppia keskuspankkijärjestelmämme toiminnasta ja rahoitusmarkkinoista käytännössä.

Rahapolitiikan toteutus -toimiston tehtävä on toteuttaa rahapolitiikan huutokauppaoperaatioita Suomessa toimivien liikepankkien kanssa. Huutokaupoissa pankit voivat saada keskuspankkirahaa vakuuksia vastaan. EKP koordinoi huutokauppaa, ja meidän tiimimme tarkoitus on julkaista huutokauppailmoitus Suomessa toimiville pankeille, ottaa heidän tarjouksensa vastaan, julkaista jakopäätös ja solmia kaupat.

Ennen finanssikriisiä tavanomaisten huutokauppaoperaatioiden merkitys oli korostunut, sillä ne olivat pankkien ainoa mahdollisuus saada keskuspankilta keskuspankkirahaa. Finanssikriisin jälkeen EKP on siirtynyt täyden jaon politiikkaan, ja fokus on siirtynyt pidempiaikaisiin lainaoperaatioihin kuten TLTRO-operaatioihin. Korona-aikana operaatioita on entisestään lisätty, ja alkukesästä pyöritimme huutokauppoja joka päivä. Lisäksi arvopaperien osto-ohjelmien aloituksen myötä liikepankeilla on ollut mahdollisuus saada keskuspankkirahaa myymällä keskuspankeille kriteerit täyttäviä arvopapereitaan. Tätä kauppaa tehdään samalla osastolla varainhallintatoimistossa.

Rahapolitiikan toteuttamisen lisäksi tiimimme kesätyöntekijä saa intensiivikurssin rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Toimiston tehtävä on tuottaa niin lyhyen kuin pidemmän aikavälin markkina-analyysiä sisäisiin tarpeisiin kuten johtokunnalle sekä Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan muille asiantuntijoille. Työssä seurataan aktiivisesti markkina-ajureita ja niiden vaikutusta niin korko-, osake-, valuutta- ja hyödykemarkkinoihin. Analyytikon tehtävä on pysyä markkinan hermolla ja poimia uutistulvasta merkittävät ajurit.  Päivittäisen markkinaraportoinnin ja pidemmän tähtäimen seurannan lisäksi toimistossamme perehdytään myös muihin ajankohtaisiin aiheisiin tarkemmin kuten esimerkiksi Fedin rahapolitiikkaan koronakriisissä ja Euroopan yritysten velkakirjamarkkinoihin.

Mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi parasta Suomen Pankissa on hyvä yhteishenki ja kannustava tiimi. Vaikka minulla ei ole taustalla rahoituksen opintoja, analyytikon työ on vienyt mennessään ja silmä harjaantuu pikkuhiljaa huomaamaan markkinasentimenttiin vaikuttavat tapahtumat ja ajurit. Työ voi ajoittain tuntua hektiseltä, sillä markkinoilla saattaa tapahtua nopeita muutoksia ja nyt julkaistu data on kohta jo vanhentunutta. Onneksi tiimini jäsenet ovat aina valmiita auttamaan, jos jokin askarruttaa. Heiltä olenkin saanut erinomaisen perehdytyksen niin operatiivisiin tehtäviin kuin rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Kysymällä oppii -asenteella pääsee täällä siis pitkälle! Tiimin luottamuksesta kertoo se, että myös kesätyöntekijänä saa vastuullisia tehtäviä; alusta alkaen olen päässyt tositoimiin tiimin täysivaltaisena jäsenenä.

Viimeisen kuukauteni aikana minäkin pääsen perehtymään johonkin teemaan tarkemmin ja tuottamaan oman ajankohtaiskatsaukseni. Ennen syksyn vaihto-opintoja aion vielä oppia paljon uutta, tutustua paremmin huippukollegoihini ja ennen kaikkea nauttia kesästä!