Hanna Pöntinen 26.8.2020

Oli vuosi 2010, kun yläkoulun ekonomian valinnaiskurssilla vierailimme Suomen Pankin rahamuseossa. Tuosta kymmenen vuoden takaisesta vierailusta en pysty muistamaan tarkkoja yksityiskohtia, mutta muistan vierailun jälkeiset tuntemukset selvästi. Muistan ajatelleeni, että Suomen Pankissa olisi aivan mahtavaa olla joskus töissä! Paikka vaikutti kiehtovalta ja ymmärsin jo tuolloin, että Suomen Pankissa pääsisi varmasti tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä rahamarkkinoiden toiminnan edistämiseksi.

En olisi tuolloin kyllä uskonut, että nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin, saan työskennellä kesätyöntekijänä Finanssivalvonnan Rahanpesun estäminen -toimistossa. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. En olisi myöskään keväällä tiedon kesätyöstä saatuani uskonut, että heinäkuussa kotitoimistoni tietokoneen ruudulla puhuisi Singaporen valvova viranomainen tai Interpolin talousrikosyksikön edustaja koronaviruspandemian vaikutuksista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä valvovan viranomaisen toimintaan sekä talousrikollisuuteen ja sen ehkäisemiseen yleisesti.

Tieni kesätöihin Finanssivalvontaan rahanpesun estämisen valvontatehtäviin on kulkenut Lapin yliopistossa suoritettujen, gradua vaille valmiiden oikeustieteen opintojen ja liikepankissa työskentelyn kautta. Ennen Finanssivalvontaa työskentelin pankissa talousrikollisuuden torjunnan parissa sekä asiakaspalvelutehtävissä. Kiinnostukseni talousrikollisuuden torjuntaa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä kohtaan heräsi jo ensimmäisen opintovuoteni jälkeen ollessani kesätöissä pankin konttorissa asiakaspalvelutehtävissä. Kiinnostus syveni aiheesta kirjoittamani notaaritutkielman myötä ja teorian tasolla opitut asiat pääsivät syventymään entisestään käytännön osaamiseksi talousrikollisuuden torjuntaan liittyvissä työtehtävissä pankissa.

Koen, että pankissa saamastani kokemuksesta on ollut valtavasti hyötyä nykyisessä kesätyössäni. Siirtyminen Finanssivalvonnan valvomasta pankista valvojan rooliin on ollut hyvin mielenkiintoinen ja todella opettavainen. Rahanpesun estäminen -toimiston tehtävänä on mm. valvoa, että Suomen markkinoilla toimivat valvottavat noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä, kuten rahanpesulakia, kansainvälisiä normeja ja erinäisiä viranomaismääräyksiä. Valvonnan lisäksi tärkeimpiä tehtäviämme ovat osallistuminen viranomaisten väliseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen yhteistoimintaan ja rahanpesulain soveltamiseen liittyvien ohjeiden ja määräysten antaminen.

Työtehtäväni ovat olleet hyvin vaihtelevia ja monipuolisia. Kaikki tehtäväni ovat liittyneet jollain tavoin rahanpesulain soveltamiseen ja tulkintaan. Olen päässyt mukaan esimerkiksi Finanssivalvonnan määräyksenantotoimintaan ja tarkastustoimintaan sekä kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen. Lisäksi olen kehittänyt toimistomme sisäisiä prosesseja sekä auttanut Finanssivalvontaan yhteyttä ottaneita kansalaisia heidän mieltään askarruttaneissa rahanpesulain käytännön soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työskentelyn motivaatiota on lisännyt entisestään työn yhteiskunnallinen merkittävyys. Talousrikollisuuden torjunnalla on vaikutuksia koko yhteiskunnan toimintaan maailmanlaajuisesti, ja on ollut hienoa päästä osaltani edesauttamaan tuon tärkeän mission toteutumista.

Poikkeuksellisista työskentelyolosuhteista huolimatta olen päässyt tutustumaan asiantunteviin ja avuliaisiin kollegoihini ja toimiston miellyttävä työilmapiiri on välittynyt myös virtuaalisissa kokouksissa. Kokonaisuudessaan kesäni Finanssivalvonnassa on ollut hyvin antoisa ja opettavainen!