Miia Janatuinen 4.8.2021

Miia Janatuinen

Olen kesäekonomistina Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimistossa, tuttavallisesti RPRK:ssa. Helteinen kesä on kulunut yli puoliväliin yhdessä hujauksessa mielenkiintoisten työtehtävien parissa.

Rahapolitiikan ja kansainvälisen talouden toimisto vastaa nimensä mukaisesti kansainvälisen talouden analyysista ja tekee erityisesti rahapolitiikkaan liittyvää analyysia kotimaisen keskustelun ja rahapolitiikan tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toimisto tuottaa ajankohtaisen arvion euroalueen ja maailmantalouden näkymistä Suomen Pankin pääjohtajalle ja koko johtokunnalle sekä asiantuntijoiden käyttöön EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksien yhteydessä. Neuvoston viimeisin rahapolitiikkakokous pidettiin heinäkuussa ja seuraavan kerran neuvosto kokoustaa syyskuun alussa, joten toimisto ei hiljene kesäksi, vaan tekemistä on riittänyt. Kesätyöntekijän näkökulmasta tämä on erityisen positiivista, sillä näin toimiston työtä pääsee näkemään mahdollisimman laajasti. Suuri osa toimiston työstä jää julkisuudesta piiloon, mutta analyysia kansainvälinen talouden ja rahapolitiikan aiheista voi halutessaan lukea esimerkiksi syyskuussa ilmestyvästä Suomen Pankin Euro & talous -julkaisusta.

Kesän työtehtäväni ovat koostuneet omista itsenäisemmistä projekteista sekä toimiston työhön osallistumisesta. Ensimmäisten viikkojen aikana kirjoitin maisterintutkielmaani liittyen katsauksen ilmaston vaikutuksista sähkömarkkinoihin. Ilmastoaiheet ovat myös mukana tuoreessa EKP:n rahapolitiikan strategiauudistuksessa, joten ajankohtaista aihetta on ollut erityisen kiinnostavaa seurata juuri keskuspankista käsin. Kesän toisena projektinani tarkastelen euroalueen sektorikohtaista kehitystä ja pandemiasta toipumista. Pääsen vielä syventymään näihin aiheisiin tarkemmin, kun kesälle on tiedossa jatkoa ainakin toiselle näistä projekteista.

Valmistun itse kesällä, ja juuri valmistuneena on ollut äärimmäisen kiinnostavaa päästä osaksi kokeneiden asiantuntijoiden tiimiä. Omiin työtehtäviin on saanut vaikuttaa, ja jo tässä vaiheessa kesää työtehtäväni ovat olleet monipuolisia ja vastuuta on saanut heti ensimmäisestä viikosta lähtien. Keskuspankissa työskennellessä rahapolitiikan päätöksenteko ja siihen vaikuttavat tekijät avautuvat aivan uudella tavalla, ja kesän ollessa kirjoitushetkellä noin puolivälissä voin valehtelematta todeta, että olen oppinut päivittäin jotain uutta.

Kaiken kaikkiaan en voi muuta kuin suositella hakemista rahapolitiikan ja kansainvälisen talouden toimiston kesäekonomistiksi, jos rahapolitiikan, makrotalouden ja kansainvälisen talouden kysymykset kiinnostavat. Kesätyöntekijän tehtävät ovat yleensä koostuneet oman projektin tekemisestä ja toimiston ajankohtaisiin työtehtäviin osallistumisesta, ja sopivin ajankohta hakemiselle on opintojen loppuvaiheessa. Aikaisempien vuosien kesätyöntekijöitä on yhdistänyt kiinnostus vaativiin ekonomistin tehtäviin, joten hakiessa myös kiinnostus jatko-opintoihin on plussaa.

Mukavaa kesää!