Milena Kukkonen 14.7.2021

Kun alkuvuodesta kesätöitä hakiessani törmäsin Suomen Pankin työpaikkailmoitukseen osastosihteerinä johdon sihteeristössä, ajattelin heti, että työpaikka oli kuin minulle tehty! Tehtäväkuvauksessa yhdistyivät opintojani ja mielenkiinnon kohteitani vastaavat monipuoliset hallinnolliset tehtävät sekä mahdollisuus päästä seuraamaan yhteiskunnallisesti merkittävää päätöksentekoa, menettelytapoja ja hallintoa lähietäisyydeltä. Suomen Pankki on kiinnostanut työnantajana jo opintojeni alusta lähtien, joten kesätyöpaikan saaminen tuntui upealta – nyt kun kirjoitan tätä tekstiä, on kesätyöjaksoni edennyt kuin silmänräpäyksessä jo yli puolenvälin.

Työtehtäväni muodostavat kirjavan kokonaisuuden ja kesäni kuluu sijaistaen johdon sihteeristön osastosihteeriä, johtokunnan kokousten valmistelukoordinaattoria sekä johtokunnan jäsenten henkilöassistentteja. Ei siis liene liioiteltua todeta, että työpäivät ovat usein hyvinkin vaihtelevia, eikä tekeminen lopu kesken!

Keskeisiä tehtäviäni osastosihteerinä ovat muun muassa osaston hallinnolliset tehtävät ja osastopäällikön avustaminen, sisäinen viestintä, läsnäolojen kirjaaminen ja asiakirjahallinnon hoitaminen. Lisäksi olen kesän aikana päässyt avustamaan myös kahdessa rekrytointiprosessissa.

Valmistelukoordinaattorin sijaisena vastaan Suomen Pankin johtokunnan viikoittaisten kokousten kokousjärjestelyistä, eli tehtäviin sisältyy esimerkiksi kokousmateriaalien käsittelyä, esityslistojen, kokouskansioiden ja pöytäkirjapohjien valmistelua, arkistointia sekä sisäistä tiedottamista kokousten ajankohdista ja päätöksistä.

Henkilöassistenttina puolestaan huolehdin pääsääntöisesti johtokunnan jäsenten työhön liittyvien käytännön asioiden organisoinnista, kalenterinhallinnasta, laskujen käsittelystä, sähköpostien seuraamisesta ja yhteydenottoihin vastaamisesta.

Kesä Suomen Pankissa on tähän mennessä ollut erittäin antoisa ja se on kehittänyt valtavasti omaa asiantuntemustani hallinnollisista ja ylintä johtoa tukevista tehtävistä sekä tutustuttanut julkishallinnon menettelytapoihin ja päätöksentekoprosessiin käytännössä. Työn sisältö on ollut mielenkiintoista ja tarjonnut sopivasti haastetta. Pienistä osista syntyy usein suurempi kokonaisuus, eli erityisesti asiakokonaisuuksien ja prosessien hahmottaminen, organisointi- ja tiedonhallintataidot sekä proaktiivisuus ovat merkittävässä roolissa jokapäiväisessä toiminnassa.

Minut otettiin heti lämpimästi vastaan omassa tiimissäni ja on ollut hienoa kokea olevansa sen tasavertainen jäsen sekä huomata, että osaamiseeni luotetaan. Mikäli jokin asia mietityttää, voi aina huoletta kääntyä kollegoiden puoleen miettimään yhdessä ratkaisua ongelmaan.

Oman haasteensa kesään on tuonut perehdytyksen ja työskentelemisen tapahtuminen pääsääntöisesti etäyhteyksien välityksellä. Tähän mennessä ylitsepääsemättömiä ongelmia ei kuitenkaan ole onneksi tullut vastaan ja hybridityö on osoittautunut mielekkääksi: vaikka etätyö on tullut hyvinkin tutuksi, olen siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että työtehtävieni luonteen johdosta pääsen toisinaan työskentelemään myös pankilta käsin.

Hallintotieteiden opiskelijana olen saanut arvokasta kosketuspintaa julkiseen hallintoon sekä euro- ja keskuspankkijärjestelmään, ja kerryttänyt sellaista kokemusta ja tietämystä, jota pystyn varmasti hyödyntämään myös tulevaisuuden opinnoissani ja työelämässä. Syksyllä palaankin opintojeni pariin suorittamaan hallintotieteiden maisterivaihetta yhtä arvokasta kokemusta rikkaampana. Innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja minne tie vie seuraavaksi – ja kuka tietää, ehkä se johtaa jonain päivänä takaisin tänne Snellmaninaukiolle.