Iiris Nupponen 21.7.2021

Iiris Nupponen

Pörssikurssit, korkokäyrät ja markkinauutiset – näitä pääsen tutkimaan päivittäin markkina-analyytikon työssäni rahapolitiikan toteutus -toimistossa. Kesän aikana on ollut erittäin mielenkiintoista päästä syventymään tarkemmin rahoitusmarkkinoiden maailmaan sekä analysoimaan ja ymmärtämään markkinaliikkeiden syy-seuraus-suhteita.

Toimistomme on osa markkinaoperaatiot-osastoa ja vastaamme rahapolitiikan toteuttamisen front office -toiminnasta sekä sen analyysista. Lisäksi vastuullamme on rahoitusmarkkina-analyysi sekä valuuttakaupat ja kullan sijoittaminen. Täällä pääseekin siis laaja-alaisesti tutustumaan niin markkinoihin, makrotalouteen kuin keskuspankkitoimintaan. Mutta mitä työtehtäviini käytännössä sitten kuuluu? Työssäni olen päässyt osallistumaan markkinaseurantaan kirjoittelemalla päivittäisiä markkinakatsauksia sekä pitämällä viikkotason esityksiä markkinaliikkeistä ja -ajureista. Analysointityön lisäksi toimistomme on tiiviissä yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa ja laadimme heille erilaisia raportteja sekä toteutamme EKP:n rahapolitiikkaan kuuluvia rahoitusoperaatioita. Operaatioissa liikepankeilla on mahdollisuus saada rahoitusta vakuuksia vastaan ja esimerkiksi kesäkuun kohdennetussa pitempiaikaisessa rahoitusoperaatiossa, eli ns. TLTRO-operaatiossa euroalueen liikepankeille jaettiin 110 miljardia euroa rahoitusta. Meidän tiimimme tehtävänä on ottaa vastaan suomalaisten liikepankkien tarjoukset sekä solmia kaupat operaation tulosten mukaisesti. Kesän aikana on ollut hienoa päästä näkemään, miten rahapolitiikkaa käytännössä toteutetaan ja millainen rooli rahoitusoperaatioilla on EKP:n rahapolitiikkapaletissa.

Operatiivisen työn lisäksi olen myös päässyt paneutumaan erilaisiin yksittäisiin projekteihin. Kesäkuun lopulla syvennyin tarkemmin hyödykemarkkinoihin kirjoittaessani teema-artikkelin hyödykemarkkinoiden kehityksestä ja ajureista pandemian aikana. Minusta on ollut kiehtovaa tutkia, miten maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut talouteen ja hintojen kehitykseen. Tuttu teoria kysyntä ja tarjonta -käyristä oli käytännöllinen apuväline tässäkin projektissa, sillä se auttoi ymmärtämään, miksi hyödykehinnat laskivat pandemian puhjetessa sekä toisaalta miksi hyödykkeet ovat tänä vuonna kallistuneet.

Heinäkuun alussa puolestaan sukelsin syvemmälle rahapolitiikan maailmaan, kun olin mukana EKP:n neuvoston heinäkuun kokouksen valmistelutilaisuudessa. Vastuullani oli kirjoittaa ja pitää esitys rahoitusmarkkinoiden tapahtumista sekä niiden näkymistä ja odotuksista. On ollut mielenkiintoista seurata, miten keskuspankkien rahapolitiikkapäätökset vaikuttavat markkinoihin ja toisaalta miten pelkät odotukset päätöksen lopputuloksesta ajavat pörssi-, korko- ja valuuttakursseja.

Kesä pankilla on sujunut oikein mallikkaasti ja olenkin oppinut hurjasti uutta. Parasta on ollut huomata oma kehittyminen sekä se, miten koulussa oppimani teoriat ja aiheet linkittyvät käytännön työhön. Rahoituksen opinnoistani on ollut paljon hyötyä työssäni, mutta työ on myös tukenut loistavasti opintojani. Olen päässyt syventymään moniin koulusta tuttuihin aiheisiin tarkemmin sekä saanut niistä käytännön kokemusta. Lisäksi minulla on täällä parhaat työkaverit, jotka ottivat minut heti ensimmäisestä päivästä lähtien täysvaltaiseksi tiimin jäseneksi. Heiltä on aina tarvittaessa saanut apua ja tsemppiä uusien haasteiden edessä. Odotan loppukesän tuomia tehtäviä innolla ja tiedän jo nyt, että pääsen lopettamaan kesätyöjaksoni elokuussa monta kokemusta ja oppia rikkaampana.