Mari HienonenMari Hienonen, verkkoviestinnän ryhmäpäällikkö, johdon sihteeristö

Olen Mari Hienonen ja toimin verkkoviestintäryhmän päällikkönä Suomen Pankissa. Olen pitkän linjan viestinnän moniottelija ja olen työskennellyt erilaisten viestintätehtävien parissa yli 15 vuotta.

Minulla on pitkä kokemus myös erilaisista tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista sekä viestinnän ja tietotyön kehittämisestä. Urallani olen ollut mukana lukuisien kehityshankkeiden suunnittelussa, konsultoinnissa ja käytännön toteutuksessa. Lähellä sydäntäni on viestintätoiminnon ja työyhteisön prosessien sekä mittareiden kestävä kehittäminen.

Hakeuduin vuonna 2017 Suomen Pankkiin verkkopäätoimittajaksi ja myöhemmin siirryin sisäisen haun kautta ryhmäpäällikön tehtävään. Suomen Pankki on tukenut urakehitystäni mahdollistamalla uralla etenemisen sekä kouluttautumisen työtehtävieni ohella.

Parasta työssäni on ehdottomasti kiinnostavat, haastavat ja monipuoliset työtehtävät. Palo työhön pysyy yllä, kun tehtävät ovat motivoivia ja oma käden jälki näkyy. Olen mukana monissa haastavissa, mutta mielenkiintoisissa projekteissa ja kehityshankkeissa. Näiden myötä koen, että oma osaamiseni pysyy ajan tasalla, mutta koko ajan on myös mahdollisuus oppia uutta ja laajentaa yhteistyöverkostoa. Se että saan työskennellä organisaatiossa, jonka toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää, on myös merkityksellistä omalle motivaatiolleni.

Viime aikoina käsieni jälki on näkynyt esimerkiksi Pankin strategiauudistukseen liittyvässä viestinnässä. Myös korona-aika on tuonut uudenlaisia viestintätarpeita. Olen toiminut korona-ajan kriisityöryhmissä ja vastannut viestintätoimenpiteistä. Vaikka työpäivät ovat venyneet, minua on lohduttanut ajatus, että ajantasaisesta ja monipuolisesta viestinnästä poikkeustilanteessa on henkilöstölle apua.

Hyvä työilmapiiri ja sen ylläpitäminen on itselleni tärkeää. Työyhteisö on minulle voimavarojen lähde, ja sosiaalinen vuorovaikutus töissä on minulle yksi elämän mukavista asioista. Minulla on ilo työskennellä yhteisössä, jossa viihdytään ja pyrinkin esimiehenä kantamaan korteni kekoon huolehtimalla myös omalta osaltani hyvästä työilmapiiristä ja vuorovaikutuksesta.