Sijoitusrahastot

Dashboard sisältää sijoitus- ja pääomarahastoilta kerättyjä tietoja rahastojen liikkeeseen laskemasta rahasto-osuusvelasta ja rahastojen tekemistä sijoituksista. Rahasto-osuusvelan tarkastelu on tehty rahastotyypeittäin. Rahastojen sijoituksista on tarkasteltu rahasto-osuuksia, osakkeita ja velkapapereita. Rahastojen rahasto-osuusvelan ja sijoitusten tarkastelu on tehty avoimille ja suljetuille rahastoille erikseen.