Suomen Pankin verkkosivujen tilastot-osio on uudistettu palvelemaan käyttäjien tarpeita entistä paremmin. Sivuston visuaalista ilmettä on selkeytetty ja sisältöjen käyttöä on helpotettu. 

Uudistuneessa tilastot-osiossa sisällöt on ryhmitelty julkaisutyypin mukaan ja osion etusivulle on nostettu uusimpien tilastotiedotteiden lisäksi myös tulevien tilastojen julkaisukalenteri. Uutena elementtinä osiossa on yleistä tilastoinfoa, johon lisäämme jatkossa ajankohtaista tietoa rahoitustilastoista, tilastomenetelmistä ja palveluistamme tilastojen käytön helpottamiseksi. 

Taulukoiden ja kuvioiden laajan tietomäärän selailua helpottaa uusi suodatustyökalu. Valitsemalla useampia rajauksia valinta tarkentuu ja halutun aihepiirin taulukoiden ja kuvioiden löytyminen helpottuu. Nyt saa esimerkiksi haettua kaikki tilastotaulukkomme ja -kuviomme asuntolainoista ja niiden korkosidonnaisuusista vain kahdella klikkauksella. 

Perinteisten taulukoiden ja kuvioiden lisäksi sivuilta löytyy eri aihepiirejä kuvaavia dashboardeja. Dashboardit ovat laajoja tietokokonaisuuksia, jotka on kehitetty kunkin aihealueen analyysitarpeita silmällä pitäen. Esimerkiksi lainat ja talletukset -dashboard sisältää monipuolisesti tietoja luottolaitoksilta kerätyistä lainoista ja talletuksista. Arvopaperimarkkinoihin liittyvät dashboardit kertovat suomalaisista arvopapereista ja niiden omistuksista. Maksuliiketilastot-dashboard puolestaan kuvaa maksutapahtumien määrän kehitystä, erilaisia korttimaksujen määrä- ja arvoluokitteluja sekä käteisnostojen muutoksia. 

Verkkosivujemme tilastot-osion uudistus on tehty käyttäjille suunnatun käyttäjätutkimuksen, sidosryhmäpalautteen sekä Suomen Pankin asiantuntijoiden tekemien havaintojen perusteella. Suomen Pankki haluaa huolehtia käyttäjien tietotarpeista kehittämällä aktiivisesti tilastointia ja varmistamalla sen ajankohtaisuuden ja kattavuuden muuttuvassa toimintaympäristössä. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen tilastopalaute@bof.fi

Tervetuloa tutustumaan sivustoon! 

Lisätietoja Suomen Pankin tilastopalveluista antaa tilastopäällikkö
Harri Kuussaari               
puh. 09 183 2403