Maksuliiketilastojen tiedonkeruun raportointiohjeet (MATI)

Maksuliikkeen Integraatiokehitys (SEPA) ja uusien palveluntarjoajien tulo markkinoille ovat muuttamassa eurooppalaista vähittäismaksamista. Näillä muutoksilla on vaikutusta myös maksuliikkeestä kerättäviin tilastoihin. Tämän vuoksi eurojärjestelmä on uudistanut maksuliiketilastoaan, ja saattanut sen vuonna 2013 tilastoasetusten piiriin.

Suomen Pankin vuosittainen tiedonkeruu kattaa Suomen Pankin, Euroopan keskuspankin, Tilastokeskuksen ja Finanssialan Keskusliiton tietotarpeet. Suomen Pankki vastaa tiedonkeruusta ja tiedon välittämisestä. Raportointi suoritetaan helmikuun aikana edellisen raportointivuoden osalta. Ensimmäinen raportointi uudistuneeseen maksuliiketilastointiin suoritettiin vuoden 2014 tietojen osalta helmikuussa 2015.

voimassaolevat ohjeet

Muuta raportointiin liittyvää

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

Neuvoston asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, muutettu 2015/373)

EKP:n asetus maksuliiketilastoinnista (EKP/2013/43, muutettu EKP/2020/59)

Laki Suomen Pankista (214/1998, 26 § ja 28 §)