​Anvisningar för rapportering av betalningstatistik (MATI)

Integrationsutvecklingen av betalningar (SEPA) samt nya tjänsteleverantörer håller på att förändra förfarandet med massbetalningar i Europa. Förändringarna påverkar även statistiken som insamlas om betalningar. På grund av detta har Eurosystemet förnyat sin betalningsstatistik och har uppdaterat den i enlighet med statistikförordningarna år 2013.

Finlands Banks årliga datainsamling täcker Finlands Banks, Europeiska centralbankens, Statistikcentralens och Finansbranschens Centralförbunds behov av uppgifter. Finlands Bank svarar för insamlingen och förmedlingen av uppgifterna. Rapportering av upgifter för föregående år sker under februari. Den första rapporteringen som gjordes enligt den förnyade betalningsstatistiken skedde under februari 2015 och gällde uppgifter för 2014. 

gällande anvisningar

FÖREGÅENDE ANVISNINGAR

rapportering styrs av följande lagstiftning

Rådets förordning om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (EG nr 2533/1998, ändrad genom 2015/373)

ECBs förordning om betalningsstatistik (ECB/2013/43, ändrad genom EKP/2020/59)

Lag om Finlands Bank (214/1998, 26 § och 28 §)