Suomalaisten kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo laski 2,2 mrd. euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Omistusten arvo laski kotimaisten yritysten osakkeiden arvon laskun myötä. Kotitalouksien omistamien ulkomaisten pörssinoteerattujen osakkeiden arvo puolestaan kasvoi hieman (44 milj. euroa) vuoden toisella neljänneksellä. Kotimaisten osakeomistusten arvon lasku ajoittui pääosin toukokuuhun, jolloin omistusten arvo laski 2,3 mrd. euroa. Kesäkuussa kotimaisten osakeomistusten arvo laski maltillisemmin, 229 milj. euroa.

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 251 milj. euroa lisää kotimaisiin osakkeisiin. Ulkomaisten yritysten osakkeita puolestaan myytiin enemmän kuin ostettiin, nettomääräisesti myyntejä tehtiin 151 milj. euron edestä.

Kesäkuun 2023 lopussa kotitalouksilla oli pörssinoteerattuja osakeomistuksia 45,0 mrd. euron edestä, mikä on 4,5 % vähemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa. Valtaosa (88 %) kotitalouksien osakeomistuksista kohdistui kotimaisten yritysten osakkeisiin. Ulkomaisten osakkeiden osuus kotitalouksien osakeomistuksista on kasvanut viime vuosina, vaikka se on edelleenkin pieni. Vielä vuoden 2019 lopussa ulkomaisten osakeomistusten osuus oli alle 9 %.

 

2023Q2_FI.png

 

Määräaikaistalletusten suosio jatkui ja sijoitusrahasto-omistusten arvo kasvoi

Määräaikaistalletusten suosio jatkui vuoden 2023 toisella neljänneksellä, kun suomalaiset kotitaloudet tekivät uusia määräaikaistalletussopimuksia 2,0 mrd. euron edestä. Vuosi sitten vastaavana aikana niitä tehtiin vain 128 milj. euron edestä. Määräaikaistalletusten suosio on kasvanut korkojen nousun myötä. Kesäkuussa 2023 uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 2,90 %, kun edellisvuoden kesäkuussa se oli 0,65 %.

Kotitalouksien määräaikaistalletusten suosion siivittämänä niiden kanta (7,2 mrd. euroa) on kasvanut nopeasti, ja samalla myös sen osuus koko talletuskannasta (110,9 mrd. euroa) on kasvanut huomattavasti. Kesäkuun 2023 lopussa määräaikaistalletusten osuus talletuskannasta oli 6,6 %, kun vielä vuosi sitten osuus oli vain 1,9 %. Kotitalouksien talletuksista suurin osa (74 %) on kuitenkin edelleen yön yli -talletuksia[1].

Kotitalouksien suomalaisten sijoitusrahastojen omistukset kasvoivat edellisneljänneksestä 2,7 %, ja niitä oli 32,0 mrd. euron edestä kesäkuun lopussa[2]. Vuoden toisen neljänneksen aikana kotitaloudet tekivät sijoitusrahastoihin merkintöjä nettomääräisesti 466 milj. euron edestä. Nettomerkinnöistä yli puolet kohdistui korkorahastoihin ja reilu kolmasosa osakerahastoihin. Kotitaloudet tekivät enemmän lunastuksia kuin merkintöjä ainoastaan kiinteistörahastoista. Uusien sijoitusten lisäksi sijoitusrahastojen arvo kasvoi 364 milj. euroa huhti-kesäkuussa. Eniten arvo kasvoi osakerahastoissa, mutta arvonnousua oli myös korko- ja yhdistelmärahastoissa. Kiinteistörahastojen arvo puolestaan laski hieman vuoden toisella neljänneksellä (62 milj. euroa). 

 

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2023Q2
  Kaikki** Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 210 599 -6 934 44 971 -2 191 34 754 -104
  (6 889)   (100)   (-59)  
- kotimaisiin osakkeisiin 122 275 -9 535 39 621 -2 234 16 391 -1 084
  (775)   (251)   (313)  
             
Velkakirjat 218 050 -1 103 1 330 -2 29 850 -132
  (-5 505)   (-14)   (226)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 99 042 -295 798 -3 4 774 1
  (-4 366)   (1)   (605)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 112 500 1 524 32 017 364 5 207 50
  (1 708)   (466)   (-2)  
             
Ulkomaiset rahastot 172 043 2 501 5 858 158 127 563 1 582
  (1 859)   (198)   (2 145)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 156 343 -39 81 825 -3 4 152 -1
  (-3 966)   (132)   (-1 236)  
Muut talletukset 36 920 0 29 052 0 -* -*
  (1 911)   (835)   -*  

* Luottamuksellinen tieto.

** Vakuutuslaitosten arvopaperi- ja sijoitusrahastotiedot puuttuvat.

 

Lisätietoja antavat

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 9.11.2023 klo 10.

 

[1] Kesäkuun talletustietoihin on tehty luokitusmuutoskorjaus, joka pienensi yön yli -talletusten osuutta talletuskannasta ja vastaavasti kasvatti irtisanomisehtoisten talletusten osuutta.

[2] Kotitalouksilla oli sijoituksia suomalaisissa osakerahastoissa 12,9 mrd. euroa, korkorahastoissa 8,5 mrd. euroa, yhdistelmärahastoissa 6,3 mrd. euroa, kiinteistörahastoissa 3,1 mrd. euroa ja muissa rahastoissa 1,2 mrd. euroa.