Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana kotitaloudet nostivat muista rahoituslaitoksista[1] vakuudettomia kulutusluottoja 80 milj. euron edestä, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vakuudettomien kulutusluottojen sovittu vuosikorko oli 9,3 %. Vajaa neljännes kulutusluotoista nostettiin kulutusluotto- ja pienlainayhtiöistä. Näiden nostojen keskikorko oli 20 %.

Pikaluottoyrityksinäkin tunnettujen kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden kulutusluottokanta supistui ja keskikorko laski vuoden 2022 aikana[2]. Joulukuun 2022 lopussa kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden suomalaisille kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 154 milj. euroa ja kannan keskikorko 35 %. Pikaluottoyritysten kulutusluottokanta on supistunut merkittävästi vuoden 2018 jälkeen, jolloin pikaluottoyritysten lainasaamiset kotitalouksilta olivat arviolta 700 milj. euroa. Vuoden 2019 syyskuussa tuli voimaan kuluttajaluottojen 20 prosentin korkokatto, ja sen jälkeen osa pienlainoja myöntävistä yrityksistä on lopettanut uusien lainojen myöntämisen tai koko toimintansa. Lainakannan supistumiseen vaikuttavat osaltaan myös taseesta pois myydyt lainat.  

 

Muut rahoituslaitokset myöntävät suurimman osan ajoneuvolainoista

Kokonaisuudessaan muiden rahoituslaitosten myöntämien kulutusluottojen kanta oli 4,9 mrd. euroa vuoden 2022 lopussa. Muiden rahoituslaitosten myöntämät kulutusluotot kattavat 19 % kotitalouksien koko kulutusluottokannasta (25,1 mrd. euroa). Suurimman osuuden (68 %) kotitalouksien kulutusluotoista ovat myöntäneet pankit (luottolaitokset).

Suurin osa (88 %) muiden rahoituslaitosten myöntämistä kulutusluotoista oli ajoneuvolainoja.

Ajoneuvolainat muodostavat tällä hetkellä entistä merkittävämmän osan muiden rahoituslaitosten liiketoiminnasta. Kun markkinaosuutta mitataan lainakannan mukaan, joulukuun 2022 lopussa muiden rahoituslaitosten osuus kaikista ajoneuvolainoista (7,6 mrd. euroa) oli 56 % ja pankkien osuus 44 %.

Suomalaiset kotitaloudet nostivat muista rahoituslaitoksista uusia ajoneuvolainoja 1 mrd. euron edestä vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana. Vastaavana aikana luottolaitoksista nostettiin ajoneuvolainoja 375 milj. euron edestä, eli yhteensä ajoneuvolainoja nostettiin 1,4 mrd. euron edestä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä muista rahoituslaitoksista nostettujen uusien ajoneuvolainojen sovittu vuosikorko (3,4 %) oli alhaisempi kuin luottolaitoksista nostettujen ajoneuvolainojen korko (4,7 %). Myös muut kulut huomioiva todellinen vuosikorko[3] oli alhaisempi (5,5 %) muiden rahoituslaitosten myöntämissä ajoneuvolainoissa kuin pankkien myöntämissä (6,8 %).

mura_2022q4_kuva_fi.png

MUIDEN RAHOITUSLAITOSTEN MYÖNTÄMIEN LAINOJEN MÄÄRÄ SUOMALAISILLE YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE, 2022Q4:

 

Yrityslainat (milj. euroa)

Kotitalouslainat (milj. euroa)

Vakuudelliset

1 772

4 250

Vakuudettomat ja vakuusvajeelliset

3 821

600

Yhteensä

5 593

4 850

 

Lisätietoja antavat

Tommi Salenius, puh. 09 183 2156, sähköposti: tommi.salenius(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava Muut rahoituslaitokset -tiedote julkaistaan syksyn 2023 aikana.

 

 

Name & Shame -menettely:

 

Muut rahoituslaitokset -tilaston ulkopuolelle tahallisesti jättäytyneet yritykset periodin 2022Q4 osalta:

 

SAV-Rahoitus Oyj (2022Q3-2022Q4)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

SAVOY-Rahoitus

Suomen Asuntovakuus

Suomen Automaailma

Suomen Autovakuus

 

GF Money Consumer Finance Oy (2022Q3)

 

Nordfin Capital Oy (2022Q4)

 

[1] Pl. panttilainaamot.

[2] Vuoden 2021 lopussa kanta oli 214 milj. euroa ja keskimääräinen korko yli 40 %.

[3] Muiden rahoituslaitosten tiedonkeruun todellinen vuosikorko on uusien nostojen ja pankkitilastojen korkoprosentti uusien sopimusten.