Under det sista kvartalet 2022 lyfte hushållen från övriga finansinstitut[1] konsumtionskrediter utan säkerhet till ett värde av 80 miljoner euro, vilket är något mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den överenskomna årliga räntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet var 9,3 %. Knappt en fjärdedel av konsumtionskrediterna lyftes från konsumtionskredit- och smålånebolag. Genomsnittsräntan på dessa utbetalningar var 20 %.

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter beviljade av konsumtionskredit- och smålånebolag, dvs. så kallade snabblåneföretag, minskade och genomsnittsräntan sjönk under 2022[2]. Vid utgången av december 2022 utgjorde det utestående beloppet av konsumtionskrediter till finländska hushåll beviljade av snabblåneföretag 154 miljoner euro och genomsnittsräntan var 35 %. Det utestående beloppet av snabblåneföretagens konsumtionskrediter har minskat betydligt efter 2018, varvid snabblåneföretagens lånefordringar på hushållen uppgick till uppskattningsvis 700 miljoner euro. I september 2019 infördes ett räntetak på 20 % för konsumtionskrediter, och efter det har en del av de företag som beviljar snabblån upphört med att bevilja nya lån eller helt lagt ner sin verksamhet. Till minskningen i det utestående beloppet inverkar också lån som sålts från balansräkningen.

 

Merparten av fordonslånen beviljas av övriga finansinstitut

Det utestående beloppet av konsumtionskrediter som beviljats av övriga finansinstitut uppgick totalt till 4,9 miljarder euro vid slutet av 2022. Konsumtionskrediter beviljade av övriga finansinstitut omfattar 19 % av hushållens samtliga konsumtionskrediter (25,1 miljarder euro). Största delen (68 %) av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av banker (kreditinstitut).

Merparten (88 %) av konsumtionskrediterna beviljade av övriga finansinstitut var fordonslån.

Fordonslånen står för närvarande för en allt större andel av de övriga finansinstitutens affärsverksamhet. När marknadsandelen mäts enligt det utestående lånebeloppet, var de övriga finansinstitutens andel av samtliga fordonslån (7,6 miljarder euro) 56 % och bankernas andel 44 % vid utgången av december 2022.

De finländska hushållen lyfte under det sista kvartalet 2022 från övriga finansinstitut nya fordonslån till ett värde av 1 miljard euro. Under motsvarande tid utbetalade kreditinstituten fordonslån för 375 miljoner euro, dvs. fordonslån utbetalades till ett sammanlagt värde av 1,4 miljarder euro det sista kvartalet 2022. Under årets sista kvartal 2022 var den överenskomna årliga räntan på nya utbetalningar av fordonslån från övriga finansinstitut (3,4 %) lägre än räntan på fordonslån från kreditinstitut (4,7 %). Också den effektiva räntan[3] som beaktar övriga kostnader var lägre (5,5 %) i fordonslån beviljade av övriga finansinstitut än i fordonslån beviljade av banker (6,8 %).

Lån till finländska hushåll beviljade av övriga finansinsitut

LÅN TLL FINLÄNDSKA FÖRETAG OCH HUSHÅLL BEVILJADE AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT, 2022Q4:

 

Företagslån (mn euro)

Hushållslån (mn euro)

Lån med säkerhet

1 772

4 250

Lån utan säkerhet och lån med säkerhetsunderskott

3 821

600

Sammanlagt

5 593

4 850

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle hösten 2023.

 

 

Name & Shame-förfarandet:

 

Företag som med avsikt lämnat sig utanför statistiken över övriga finansinstitut för perioden 2022Q4:

 

SAV-Rahoitus Oyj (2022Q3-2022Q4)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

SAVOY-Rahoitus

Suomen Asuntovakuus

Suomen Automaailma

Suomen Autovakuus

 

GF Money Consumer Finance Oy (2022Q3)

 

Nordfin Capital Oy (2022Q4)

 

[1] Exkl. pantlåneinrättningar.

[2] Vid slutet av 2021 uppgick utlåningen till 214 miljoner euro och den genomsnittliga räntan var över 40 %.

[3] Vid insamlingen av statistik om övriga finansinstitut är den effektiva räntan räntesatsen för nya utbetalningar och vid insamlingen av bankstatistik räntesatsen för nya avtal.