Asuntolainakanta
Suomessa asuntolainakannan keskikorko on alkuvuoden aikana laskenut 0,3 prosenttiyksikköä; se oli toukokuussa 2,18 prosenttia. Viimeaikainen lyhyiden markkinakorkojen lasku välittyy asuntolainakannan keskikorkoon nopeasti, sillä suurin osa suomalaisten asuntolainakoroista on sidottu enintään vuodeksi, pääasiassa euriborkorkoihin ja pankkien omiin viitekorkorkoihin. Keskikorko on laskenut Suomessa enemmän kuin euroalueella keskimäärin.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2012 uusia asuntolainoja 2,0 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten toukokuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski huhtikuusta toukokuuhun 0,07 prosenttiyksikköä eli 2,03 prosenttiin. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun lopussa 84 mrd. euroa ja sen keskikorko 2,18 %. Asuntolainakannan vuosikasvu pysyi lähes ennallaan toukokuussa ja oli 6,4 %. Kotitalouslainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja nostettiin toukokuussa 2,0 mrd. euron edestä, mikä on 0,2 mrd. euroa vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski huhtikuusta toukokuuhun 0,20 prosenttiyksikköä eli 2,18 prosenttiin. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 63 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 15 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu supistui toukokuussa 7,6 prosenttiin huhtikuun 8,1 prosentista.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli toukokuun lopussa 83 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,98 %. Talletuskannasta yön yli -talletuksia oli 44 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 24 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletuksia koskevia sopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 1,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi huhtikuun 1,71 prosentista 1,73 prosenttiin toukokuussa.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Toukokuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 110 468 110 892 111 622 5,4 2,54
    - niistä asuntolainat 82 546 82 893 83 524

6,4

2,18
Lainat yrityksille2, kanta 61 927 62 592 62 741 7,6 2,39
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 82 066 82 678 82 596 4,1 0,98
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 586 1 587 1 982 2,03

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Jussi Pajunen, puh. 010 831 2343, sähköposti: jussi.pajunen(at)bof.fi
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2012 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx.

 

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta