1. Korot

1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot
 
2. Valuuttakurssit

2.1 Euron kursseja

3. Suomen pankkijärjestelmän taseet
 

4. Raha-aggregaatit ja niiden vastaerät
 
 
5. Suomen rahalaitosten euromääräiset talletukset euroalueelta ja muu varainhankinta
 
6. Suomen rahalaitosten euroalueelle myöntämät euromääräiset lainat
6.1 Euromääräiset lainat euroalueelle sektoreittain
6.2 Euromääräiset lainat euroalueen kotitalouksille käyttötarkoituksittain
6.3 Uudet euromääräiset kotitalouslainasopimukset käyttötarkoituksen ja koron kiinnitysajan mukaan
6.4 Uudet euromääräiset lainasopimukset euroalueen yrityksille lainan koon mukaan
6.5 Suomen talletuspankkien euromääräiset lainat euroalueen kotitalouksille korkosidonnaisuuksittain
6.6 Euromääräiset lainat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille rahalaitosryhmittäin

7. Keskeisiä indikaattoreita

7.1 Reaalitalouden indikaattoreita euroalueella ja Suomessa