Asuntolainojen nostot piristyivät entisestään toukokuussa 2016, kun kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko oli 1,21 %, josta marginaalin osuus oli 1,19 %. Viitekoron osuus kokonaiskorosta on siis vähäinen, mutta tilastoista selviää, että valitulla viitekorolla voi olla vaikutusta asuntolainan marginaaliin.

Vielä vuosina 2012–2013 viitekoron valinta vaikutti asuntolainan marginaaliin hyvin vähän ja asuntolainamarginaalien kehitys oli viitekorosta riippumatta jokseenkin yhtenäistä. Kun yleinen korkotaso on vuodesta 2014 alkaen entisestään laskenut, marginaalin merkitys on kasvanut huomattavasti ja eroja on alkanut syntyä.

Toukokuussa 2016 vuoden euriboriin sidotun asuntolainan marginaali oli 0,06 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kuuden kuukauden euriboriin ja 0,16 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen kuukauden euriboriin sidotun asuntolainan marginaali. Lyhempiin viitekorkoihin sidottuja asuntolainoja myönnetään kuitenkin vähän, joten alhaisemmista marginaaleista hyötyy vain pieni osa asiakkaista. Primekorkoihin sidottuja asuntolainoja on myös vähän. Tähän on osasyynä niiden epäedullinen korkorakenne: euriboreja korkeamman viitekoron lisäksi niistä maksetaan myös keskimäärin korkeampaa marginaalia.

Lainat 

Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun lopussa 92,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,6 %. Kotitalouslainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 14,2 mrd. euroa ja muita lainoja 16,1 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin toukokuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli 1,84 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 73,7 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 24,2 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun lopussa 83,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,24 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 58,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 10,3 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 0,5 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 0,62 %.


HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 122 319 122 718 123 009 2,8 1,63
    - niistä asuntolainat 92 162 92 471 92 707 2,6 1,15
Lainat yrityksille2, kanta  73 281 73 551 73 665 4,3 1,55
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 933 83 664 83 241 1,3 0,24
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 402 1 608 1 748 1,21

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 010 831 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 29.7.2016 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta