Tammikuussa 2016 uusien nostettujen asuntolainojen laskennallinen marginaali oli 1,24 % ja marginaalin ja viitekoron sisältävä keskikorko 1,30 %. Viitekoron osuus uusien nostettujen asuntolainojen koroista oli siis ainoastaan 0,06 prosenttiyksikköä, kun se vielä vuosi sitten oli 0,23 prosenttiyksikköä ja kaksi vuotta sitten 0,49 prosenttiyksikköä.

Uusissa asuntolainasopimuksissa on usein ehtona, että viitekorko on vähintään nolla, jolloin negatiivisen viitekoron tapauksessa asiakkaalle jää maksettavaksi pelkästään marginaalin osuus.

Suosituin viitekorko, 12 kuukauden euribor, oli vielä tammikuussa 2016 positiivinen, mutta muuttui ensimmäistä kertaa negatiiviseksi helmikuussa. Uusista asuntolainoista 12 kuukauden euriboriin sidottiin peräti 79 % tammikuussa 2016. Yhteensä euriboreihin sidottiin 96 % uusista asuntolainoista.

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2016 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin tammikuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun lopussa 92 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,5 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 14,0 mrd. euroa ja muita lainoja 16,0 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko oli 1,80 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun lopussa 73 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 23,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun lopussa 82,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,27 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 56,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 10,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat tammikuussa 1,2 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski joulukuusta ja oli tammikuussa 0,74 %.


HUOM!

Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 121 792 121 982 122 081 2,8 1,71
    - niistä asuntolainat 91 832 91 955 92 022 2,5 1,23
Lainat yrityksille2, kanta  72 689 72 502 73 019 6,2 1,61
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 80 644 81 624 82 187 1,2 0,27
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 427 1 359 1 053 1,30

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Markus Aaltonen, puh. 010 831 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2016 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta