Korkojen noustua suomalaisten kotitalouksien määräaikais- ja sijoitustalletusten[1] suosio on kasvanut ja yön yli -talletusten[2] vähentynyt. Tammi-syyskuun 2023 aikana määräaikais- ja sijoitustalletusten osuus kotitalouksien talletuksista on kasvanut lähes 7 prosenttiyksikköä, kun kotitaloudet ovat siirtäneet rahoitusvarojaan korkeampikorkoisille talletustileille lähes 7 mrd. euron edestä. Vastaavana aikana yön yli -talletustileillä olevat varat ovat vähentyneet 8,5 mrd. eurolla.

Syyskuun 2023 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli 110,1 mrd. euroa. Talletuksista suurin osa ( 74,6 mrd. euroa) oli yön yli -talletuksia, joihin kuuluvat myös käyttötilit. Yön yli -talletuksista suurin osa[3]  (49,2 mrd. euroa) oli kiinteäkorkoisia tilejä, joiden keskikorko oli 0 %. Syyskuun lopussa määräaikaistalletuskanta oli 9 mrd. euroa ja sijoitustalletuskanta 26,5 mrd. euroa.

Syyskuun 2023 lopussa kotitalouksien talletuskannan keskikorko oli 0,91 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,05 %. Korkotason noustua erilaisten talletustilien korkoerot ovat kasvaneet. Syyskuussa yön yli -talletuskannan keskikorko oli 0,30 %, määräaikaistalletuskannan 2,30 % ja sijoitustalletuskannan 2,15 %. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 3,18 % prosenttiin syyskuussa ja uusia määräaikaistalletussopimuksia tehtiin 1,2 mrd. euron edestä. Vuosi sitten vastaavana aikana niitä tehtiin 240 milj. euron edestä.

Tilastoissa useisiin talletuksiin, joihin kohdistuu nostorajoituksia, tehtiin luokitusmuutos yön yli -talletuksista sijoitustalletuksiin. Muutos kasvatti sijoitustalletusten ja vähensi yön yli -talletusten määrää. Historiatietoja on korjattu lokakuusta 2022 lähtien. Suurimmat tilastoihin tehdyt luokitusmuutokset osuvat lokakuulle 2022 ja tammikuulle 2023. Katso tarkempia tietoja talletuksiin tehdyistä luokitusmuutoksista (Linkki).

 

Syyskuun 2023 lopussa kotitalouksien talletuskanta oli 110,1 mrd. euroa

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat syyskuussa 2023 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 450 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 101 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi elokuusta ja oli 4,65 % syyskuussa. Asuntolainakanta oli syyskuun 2023 lopussa 106,7 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvuvauhti –1,8 %. Sijoitusasuntolainoja oli asuntolainakannasta 8,6 mrd. euroa. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli syyskuun 2023 lopussa kulutusluottoja 17,1 mrd. euroa ja muita lainoja 17,8 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[4] syyskuussa 1,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 360 milj. euroa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski elokuusta ja oli 5,45 % syyskuussa. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli syyskuun lopussa 106,1 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 43,6 mrd. euroa.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Heinäkuu, milj. euroa Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Syyskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 675 141 676 141 596 -1,4 4,41
    - niistä asuntolainat 106 855 106 749 106 719 -1,8 3,86
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 622 8 640 8 650   4,05
Lainat yrityksille2, kanta  105 263 105 407 106 100 0,4 4,57
Kotitalouksien talletukset, kanta 109 878 109 278 110 110 -3,0 0,91
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 005 1 139 1 131   4,65
    - niistä sijoitusasuntolainat 86 112 101   4,79

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.11.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Sijoitustalletukset ovat irtisanomisehtoisia talletuksia. Niillä ei ole sovittua määräaikaa (toisin kuin määräaikaistalletuksilla), mutta niillä on irtisanomisaika, jonka aikana talletusta ei voi muuttaa rahaksi ilman seuraamuksia (toisin kuin yön yli -talletuksilla). Tämä luokka sisältää myös sijoitustilit, joissa ei ole irtisanomisaikaa eikä sovittua määräaikaa mutta joissa on nostorajoituksia.

[2] Sisältää käyttötilit ja muut tilit, joilta varoja voidaan nostaa tai siirtää vapaasti.

[3] Kiinteäkorkoiset siirtokelpoiset yön yli- talletukset.

[4] Pl. tili- ja korttiluotot.