Raha-aggregaatit

1.1 Euroalueen rahamääriin sisältyvien Suomen rahalaitosten erien vuosikasvut
1.2 Euroalueen ja Suomen rahamäärän (M2) kasvu
1.3 Euroalueen ja Suomen rahamäärän (M3) kasvu
1.4 Euroalueen rahamäärän (M3) kehitys

Suomen rahalaitosten euromääräiset talletukset euroalueen yleisöltä

2.1 Talletukset sektoreittain
2.2 Talletukset korkosidonnaisuuksittain
2.3 Talletukset alueittain (kaikki valuutat)
2.4 Euroalueen ja Suomen talletusten kehitys
2.5 Kotitalouksien talletukset

 

Suomen rahalaitosten euroalueen yleisölle myöntämät euromääräiset lainat

3.1 Lainakanta korkosidonnaisuuksittain
3.2 Lainat alueittain (kaikki valuutat)
3.3 Euroalueen ja Suomen lainojen kasvu 
3.4 Yritys- ja kotitalouslainojen vuosikasvu

 
Yrityslainat

3.6 Yrityslainat
3.7 Yrityslainat syndikoinnin mukaan
3.8 Lainat asuntoyhteisöille

Kotitalouslainat

3.9 Kotitalouslainat käyttötarkoituksittain
3.10 Kotitalouksien muut lainat käyttötarkoituksittain 
3.11 Lainat elinkeinonharjoittajille toimialoittain 
3.12 Talletuspankkien uudet kulutusluottosopimukset 
3.13 Opintolainat

Asuntolainat

3.14 Asuntolainakanta 
3.15 Uudet asuntolainasopimukset 
3.16 Uudet nostetut asuntolainat 
3.17 Uudet asuntolainasopimukset ja uudet nostetut asuntolainat 
3.18 Uudet nostetut asuntolainat vuosittain 
3.19 Asuntolainat korkosidonnaisuuksittain 
3.20 Uudet asuntolainasopimukset korkosidonnaisuuksittain 
3.21 Asuntolainat alkuperäisen maturiteetin mukaan 
3.22 Euriborsidonnaiset uudet asuntolainat koron kiinnitysajan mukaan 
3.23 Asuntoluottopankkien lainat

Suomen rahalaitosten korot

4.1 Talletukset ja lainat 
4.2 Uudet kotitalouslainasopimukset 
4.3 Uudet kotitalouslainasopimukset käyttötarkoituksen mukaan 
4.4 Asuntolainat 
4.5 Uudet asuntolainasopimukset 
4.6 Uudet nostetut asuntolainat 
4.7 Viitekorkoja 
4.8 Laskennalliset korkomarginaalit