Suomen pankkijärjestelmä

1.1 Suomen Pankin tase
1.2 Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase: saamiset
1.3 Suomen rahalaitosten yhteenlaskettu tase: velat
1.4 Luottolaitosten markkinaosuudet

Raha-aggregaatit ja niiden vastaerät

2.1 Euroalueen rahamääriin ja niiden keskeisiin vastaeriin sisältyvät Suomen rahalaitosten erät
2.2 Euroalueen rahamääriin sisältyvät Suomen rahalaitosten erät
2.3 Euroalueen M3:n keskeisiin vastaeriin sisältyvät Suomen rahalaitosten erät

Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle ja talletukset euroalueen yleisöltä

3.1 Lainat ja talletukset sektoreittain
3.2 Lainat ja talletukset (kaikki valuutat) 
3.3 Lainat ja talletukset alueittain (kaikki valuutat) 
3.4 Rahalaitosryhmittäiset osuudet lainoista ja talletuksista 
3.5 Suomalaisten kotitalouksien lainat ja talletukset
3.6 Korkomarginaalit pankkiryhmittäin

Talletukset

3.7 Talletukset Suomesta sektoreittain 
3.8 Talletukset euroalueelta sektoreittain  
3.9 Talletukset vaateittain  
3.10 Talletukset rahalaitosryhmittäin 
3.11 Talletukset korkosidonnaisuuksittain

Lainat

3.12 Lainat Suomeen sektoreittain 
3.13 Lainat euroalueelle sektoreittain
3.14 Lainat maturiteeteittain  
3.15 Lainat rahalaitosryhmittäin
3.16 Rahalaitosten myöntämät lainat korkosidonnaisuuksittain 
3.17 Talletuspankkien myöntämät lainat korkosidonnaisuuksittain 
3.18 Uudet lainasopimukset ja uudet nostetut kotitalouslainat 
3.19 Uudet lainasopimukset koron kiinnitysajan mukaan pl. tili- ja korttiluotot​ 
3.20 Uudet lainasopimukset koron kiinnitysajan mukaan ml. tili- ja korttiluotot

Kotitalouslainat

3.22 Lainat kotitalouksille käyttötarkoituksen mukaan 
3.23 Uudet kotitalouslainat käyttötarkoituksen ja koron kiinnitysajan mukaan

Yrityslainat


3.25 Yrityslainat vakuuden mukaan  
3.26 Uudet yrityslainasopimukset lainan koon mukaan, 1.1.2003 kokoluokitus
3.27 Uudet yrityslainasopimukset lainan koon mukaan, 30.6.2010 kokoluokitus

SUOMEN RAHALAItosten arvopaperisijoitukset ja taseen ulkopuolisia eriä

 4.2 Järjestetyt yritys- ja kuntatodistukset

Suomen rahalaitosten liikkeeseen laskemat velkapaperit

5.1 Velkapaperit maturiteeteittain 
5.2 Velkapaperit rahalaitosryhmittäin

Korot

6.1 Talletusten ja lainojen korot 
6.2 Rahalaitosten viitekorkoja 
6.3 Korkolain perusteella vahvistettu viitekorko ja viivästyskorko 
6.4 Peruskoron muutokset 

Euroalue

7.1 Euroalueen rahalaitosten yhteenlaskettu tase
7.2 Euroalueen ja kansallisten rahalaitosten korot