Penningmängdsmått

1.1 Finlands bidrag till euroområdets penningmängd, årlig förändring
1.2 Utveckling av penningmängd (M2) i euroområdet och Finland
1.3 Utveckling av penningmängd (M3) i euroområdet och Finland
1.4 Utveckling av penningmängd (M3) i euroområdet

 

Finländska MFI-sektorns inlåning i euro från allmänheten i euroområdet

2.1 Inlåning efter sektor
2.2 Inlåning efter räntebindning
2.3 Inlåning efter region (alla valutor)
2.4 Utveckling av inlåningen i euroområdet och Finland
2.5 Inlåning från hushåll

 

Finländska MFI-sektorns utlåning i euro till allmänheten i euroområdet

3.1 Utlåning efter räntebindning
3.2 Utlåning efter region (alla valutor)
3.3 Utlåning i euroområdet och Finland, årlig förändring
3.4 Utlåning till icke-finansiella företag och hushåll, årlig förändring

Utlåning till icke-finansiella företag

3.6 Utlåning till icke-finansiella företag
3.7 Utlåning  till icke-finansiella företag enligt syndikering
3.8 Utlåning till bostadsbolag

Utlåning till hushåll

3.9 Utlåning till hushåll efter ändamål
3.10 Övrig utlåning till hushåll efter ändamål
3.11 Utlåning till näringsidkare efter näringsgren
3.12 Inlåningsbankers nya avtal om konsumtionskrediter
3.13 Studielån

Bostadslån

3.14 Utestående bostadslån
3.15 Nya bostadslåneavtal
3.16 Nya utbetalda bostadslån
3.17 Nya bostadslåneavtal och nya utbetalda bostadslån
3.18 Nya utbetalda bostadslån per år
3.19 Bostadslån efter räntebindning
3.20 Nya bostadslåneavtal efter räntebindning
3.21 Bostadslån efter ursprunglig löptid
3.22 Euriborbundna nya bostadslån efter räntebindingstid
3.23 Utlåning från banker specialiserade på bostadsfinansiering

 

Finländska Mfi-sektorns Räntor

4.1 Inlåning och utlåning 
4.2 Nya hushållslåneavtal
4.3 Nya hushållslåneavtal efter ändamål
4.4 Bostadslån
4.5 Nya bostadslåneavtal
4.6 Nya utbetalda bostadslån
4.7 Referensräntor
4.8 Beräknade räntemarginaler