Listan över monetära finansinstitut omfattar alla monetära finansinstitut i Finland, dvs. Finlands Bank (sektor 121), inlåningsbanker (sektor 1221), övriga kreditinstitut (sektor 1222) och penningmarknadsfonder (sektor 123). Listan uppdateras månatligen.

Lista över monetära finansinstitut​