​Rahoitustilastot–vuosikatsaus käsittelee tilastojen näkökulmasta Suomen rahalaitosten ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen toimintaa viimeisen vuoden aikana. Julkaisun aihepiirejä ovat lainat yleisölle, arvopaperisijoitukset, talletukset ja muu varainhankinta. Sijoitusrahastoista tarkastellaan niiden saamisia, velkoja ja tuottoja. Julkaisu sisältää kuvioliitteen.

Vuosikatsaus julkaistaan helmikuussa.

 10.2.2011: Rahoitustilastot 2010 (PDF)

12.2.2010: Rahoitustilastot 2009 (PDF)

11.2.2009: Raha- ja pankkitilastot - vuosikatsaus 2008 (PDF)

14.2.2008: Raha- ja pankkitilastot - vuosikatsaus 2007 (PDF)