Uusia asuntolainoja nostettiin 18,1 mrd. euron edestä vuonna 2017. Määrä on 0,2 mrd. euroa enemmän kuin edellisvuonna ja 1,5 mrd. euroa enemmän kuin vuonna 2015. Kuluvan vuosikymmenen aikana asuntolainojen nostot ovat olleet pienimmillään vuonna 2014 (15,1 mrd. euroa) ja suurimmillaan vuonna 2011 (20,3 mrd. euroa). Vuonna 2017 nostettujen asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 19 v 6 kk, oli puoli vuotta pidempi kuin edellisvuonna.

Nostojen lisäksi myös asuntolainojen lyhennykset kasvoivat vuonna 2017. Samanaikaisesti kasvaneet nostot ja lyhennykset kertovat asuntokaupan aktiivisuudesta, mutta toisaalta alentunut korkotaso on nopeuttanut asuntolainojen takaisinmaksuajan lyhentymistä. Asuntolainakanta kasvoi vuoden 2017 aikana 2,2 % ja oli joulukuun lopussa 96,1 mrd. euroa.

Uusien asuntolainojen keskikorot laskivat vuoden 2017 aikana alle prosenttiin. Joulukuussa nostettujen lainojen keskikorko oli 0,96 %. Euriborsidonnaisten asuntolainojen osuus kannasta on edelleen kasvanut vuoden 2017 aikana. Joulukuun lopussa niiden osuus asuntolainakannasta oli 92 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,3 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen laskennallinen marginaali oli 0,93 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 15,3 mrd. euroa ja muita lainoja 16,7 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 3,2 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski marraskuusta ja oli 1,70 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 79,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 28,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun lopussa 87,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,14 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 66,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat joulukuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli 0,37 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 127 850 128 106 128 131 2,7 1,52
    - niistä asuntolainat 95 819 96 034 96 129 2,2 1,02
Lainat yrityksille2, kanta  79 261 78 787 79 326 5,2 1,41
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 86 437 85 892 87 886 3,3 0,14
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 638 1 588 1 249   0,95

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.
Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 28.2.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta