Siirry sisältöön

Sijoitusrahastotilastoa varten raportoidaan tietoa suomalaisten sijoitusrahastojen taseesta. Tiedot kerätään kuukausittain suoraan Suomeen rekisteröidyiltä sijoitusrahastoilta. Sijoitusrahastot luokitellaan Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EKP/2007/9) mukaan seuraaviin tyyppiluokkiin: osakerahastot, pitkän koron rahastot, yhdistelmärahastot, hedgerahastot, kiinteistörahastot ja muut rahastot. Lisäksi taulukoissa esitetään rahamarkkinarahastojen tiedot, vaikka rahamarkkinarahastot luetaan rahalaitossektoriin. Rahamarkkinarahastojen luvut sisältyvät myös rahalaitosten yhteenlaskettuun taseeseen ja raha-aggregaatteihin. Tiedot päivitetään kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.