Suomen Pankin sijoitus- ja pääomarahastotilastot kuvaavat Suomeen rekisteröityjen sijoitus- ja pääomarahastojen taseita.

Sijoitusrahastoilla tarkoitetaan tyypillisesti avoimesti markkinoitavia rahastoja, jotka ottavat sijoituksia vastaan jatkuvasti. Pääomarahastoilla puolestaan tarkoitetaan rajatulle sijoittajajoukolle markkinoitavia rahastoja, jotka ovat tavanomaisesti suljettuja uusille sijoituksille merkintäajan jälkeen. Näihin rahastoihin voidaan viitata myös puhumalla ”avoimista” ja ”suljetuista” rahastoista. 

Suomen Pankki luokittelee sijoitusrahastot Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EKP/2014/15, muutettu EKP/2014/43, EKP/2015/44 ja EKP/2018/17) mukaan seuraaviin tyyppiluokkiin: osakerahastot, pitkän koron rahastot, yhdistelmärahastot, hedgerahastot, kiinteistörahastot ja muut rahastot. Taulukot sisältävät myös rahamarkkinarahastojen tiedot, vaikka ne luetaankin rahalaitossektoriin ja siten sisältyvät myös rahalaitosten yhteenlaskettuun taseeseen ja raha-aggregaatteihin.

Pääomarahastot on luokiteltu vastaavasti osakerahastoihin, kiinteistörahastoihin, hedgerahastoihin ja muihin rahastoihin. Lisäksi Suomen Pankki luokittelee osakerahastot buyout- ja venture capital –rahastoihin.

Suomen Pankki kerää sijoitusrahastojen tiedot kuukausittain ja julkaisee tilaston kuukausi tilastointiajankohdan päättymisestä. Pääomarahastojen tiedot kerätään vastaavasti vuosineljänneksittäin ja julkaistaan kaksi kuukautta tilastointiajankohdan päättymisestä.