Eurojärjestelmän digitaalisen euron hankkeeseen liittyen Suomen Pankki on kutsunut koolle digitaalisen euron kansallisen seurantaryhmän. Seurantaryhmän jäseniksi on kutsuttu mukaan maksamisen palvelujen tuottajien ja pankkisektorin edustajia sekä viranomaistahoja. Ryhmän tarkoituksena on välittää tietoa digitaalisen euron hankkeen etenemisestä sekä keskustella digitaaliseen keskuspankkirahaan liittyvistä kysymyksistä. Digitaalisen euron kansallinen seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 17.2.2022. Ryhmän puheenjohtajana toimii digitaalisen euron valmistelusta Suomen Pankissa vastaava johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 14.7.2021 käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen. Päätöstä edelsi laaja esiselvitys. Maksaminen ja rahoitusala digitalisoituvat nopeasti ja digitaalisen euron hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kansalaisille on tarjolla keskuspankkirahaa jatkossakin myös muussa kuin setelien muodossa. Viime lokakuussa käynnistynyt tutkimusvaihe kestää kaksi vuotta ja sen aikana hahmotellaan digitaalisen euron mahdollista toteutusmallia ja selvitetään muun muassa juridisia kysymyksiä sekä digitaalisen euron vaikutuksia markkinoihin.

Seuraavat organisaatiot ovat nimenneet jäsenensä digitaalisen euron kansalliseen seurantaryhmään:

 • Accenture Oy
 • Aktia Pankki Oyj
 • CGI Suomi Oy
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
 • Deloitte Oy
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Enfuce License Services Oy
 • Epassi Group Oy
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
 • EY Finland
 • FiCom ry
 • Finanssiala ry
 • Fujitsu Finland Oy
 • Gofore Oyj
 • Holvi Payment Services Oy
 • Kaupan liitto
 • KELA
 • KPMG Oy Ab
 • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
 • MobilePay AS, Suomen Sivuliike
 • Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike
 • Nordea Bank Oyj
 • OP Ryhmä
 • PricewaterhouseCoopers Oy
 • Reaktor Innovation Oy
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
 • Suomen Yrittäjät
 • Svenska Handelsbanken AB (publ), Branch Operation in Finland
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tietoevry Oyj
 • Valtiokonttori
 • Valtiovarainministeriö
 • Verohallinto
 • Ålandsbanken Abp

Lisätietoja antaa digitalisaatioasiantuntija Johanna Schreck (johanna.schreck@bof.fi, p. 09 183 2046)

Tutustu digitaalisen euron kansallisen seurantaryhmän kokouksen esitysaineistoon

Lue lisää digitaalisesta eurosta:

Tiedote 14.7.2021: Eurojärjestelmä käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen

Euro & talous -blogi: Digitaalisen euron hankkeessa siirrytään selvitys- ja määrittelyvaiheeseen: maksaminen tulee olemaan turvallista ja tehokasta tulevaisuudessakin

Digitaalinen keskuspankkiraha Suomen Pankin verkkosivuilla