Linda Jokelainen 15.7.2020

Aloitin kesätyöt toukokuun alussa Suomen Pankin Markkinaoperaatiot-osaston TARGET-palveluissa poikkeuksellisten olojen vallitessa. Koronaviruspandemian vuoksi pankin käytävät ja ruokala ovat hiljentyneet, sillä suurin osa työntekijöistä on siirtynyt etätyöskentelyyn. TARGET-palveluissa työskentelen lähitöissä toimistolla, mutta poikkeusolojen vuoksi tiimimme on varajärjestelyjen vuoksi jakautunut työskentelemään eri paikkoihin.

TARGET-palvelut kuuluu Suomen Pankin Markkinaoperaatiot-osaston Pankkipalvelut -toimistoon ja vastaa muun muassa pankeille ja muille asiakkailleen tarjoamista TARGET-maksujärjestelmäpalveluista sekä rahapolitiikan vastapuolilleen myönnettävien luottojen vakuushallinnasta. Pankkipalvelut-toimisto osallistuu eurojärjestelmän yhteisen markkinainfrastruktuurin kehittämiseen ja hallintaan sekä vastaa Suomen Pankin asiakkaiden liittymisestä näiden järjestelmien ja palvelujen käyttöön. Työympäristö on erittäin kansainvälinen ja työtehtävät monipuolisia. Ymmärrykseni keskuspankkityöstä ja eurojärjestelmästä ovat kehittyneet paljon lyhyessä ajassa ja uuden oppiminen ei varmasti tule loppumaan kesän aikana. 

Vaikka vallitseva koronaviruspandemia on osittain pysäyttänyt maailman, raha kuitenkin liikkuu ja elvytysoperaatioiden myötä jopa tavallista enemmän. Jo ensimmäisestä viikosta lähtien olen päässyt mukaan tiimin työtehtäviin joihin liittyy rutiineja, mutta myös poikkeavia tilanteita. Keskuspankissa työskennellään ajankohtaisten asioiden parissa ja maailman muutokset näkyvät myös yleensä ensikädessä rahoitusmarkkinoilla. Onkin ollut erittäin mielenkiintoista päästä seuraamaan markkinaliikkeitä keskuspankista käsin poikkeuksellisena aikana.

Keskuspankkitoiminta on tullut osittain tutuksi jo Vaasan yliopiston taloustieteen luennoilta, mutta työtehtävieni kautta osaaminen ja ymmärrys ovat syventyneet uudelle tasolle. Olen kiinnostunut työskentelemään pankkitoiminnan ja rahamarkkinoiden parissa, joten kesätyö Suomen Pankin markkinaoperaatiot-osastolla on ollut ainutlaatuinen paikka päästä kerryttämään kokemusta ja asiantuntijuutta. On ollut myös motivoivaa huomata, että opinnoista on ollut konkreettista hyötyä keskuspankkityössä. Mielekkäät työtehtävät ja itsensä haastaminen kannustavassa työyhteisössä ovat tärkeitä oman ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta.

Tästä kesästä jää paljon inspiraatiota niin tulevaisuuden urahaaveisiin, kuin maisteriopintojen loppuun saattamiseen. Työssä parasta ovat olleet yhteiskunnallisesti merkittävät ja kiinnostavat työtehtävät sekä mukavat ja osaavat kollegat, joilta on saanut apua haastavissa tilanteissa. Kaiken kaikkiaan kesätyö Markkinaoperaatiot-osastolla on varmasti tarjonnut hyvät eväät uralle.