Helmi Markoff 30.6.2021

Kesäbloggaajat 2021Kesäbloggaajat ylärivistä vasemmalta Markku Ylitalo, Milena Kukkonen ja Iiris Nupponen. Keskellä vasemmalta Helmi Markoff, Tia Kurtti ja Emil Männistö. Alarivissä vasemmalta Miia Janatuinen, Janne Kähkönen ja Kristiina Heiskanen.

Mistä tunnistaa kesän alkaneen? No kesätyöntekijöiden saapumisesta ja kesätyöblogista tietenkin! Niin se kesä tänäkin vuonna tuli ja kesätyöntekijät ovat päässeet aloittamaan uurastuksena. Tänä vuonna Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa on aloittanut yhteensä 33 kesätyöntekijää, joista kahdeksan minun lisäkseni on lupautunut kertomaan työnkuvastaan ja tehtävistään kesän aikana.

Seuraavan yhdeksän viikon aikana pääsemme uppoutumaan moneen erilaiseen tehtävään blogikirjoitusten muodossa. Kannattaa ottaa myös Suomen Pankin Instagram- tili seurantaan, koska sielläkin pääsee kurkkaamaan muutaman kesätyöntekijän arkeen. Kesätyöbloggaajamme ovat tänä vuonna Tia Kurtti, Milena Kukkonen, Iiris Nupponen, Emil Männistö, Miia Janatuinen, Kristiina Heiskanen, Markku Ylitalo, Janne Kähkönen ja Helmi Markoff.

Aloitetaan kesätyöblogi kirjoittajien esittelyllä. Kaikki kirjoittavat työskentelevät Suomen Pankissa, mutta tehtäviä löytyy laidasta laitaan. 

Tia on tullut Suomen Pankkiin ensimmäistä kertaa kesätyöntekijäksi jo vuonna 2015. Silloin hän työskenteli osastosihteerin tehtävissä. Tänä kesänä hän työskentelee rahoitusvakaus- ja tilasto-osastolla rahoitustilastotoimistossa kesäekonomistina. Tia on Suomen Pankissa kesätyöntekijänä jo kolmatta kesää, ja vuosien välille on mahtunut sekä töitä Pankin ulkopuolella että taloustieteen opinnot Helsingin yliopistossa. Kesän aikana Tia työskentelee sekä maksuliike- että arvopaperitilastojen parissa. Tia mainitsee, että hauskinta kesätöissä on palata kesätyöntekijäksi monen vuoden tauon jälkeen, uudelle osastolle ja uusiin tehtäviin. "Kesätyö on upea tapa päästä tutustumaan Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tehtäviin ihan kaikissa vaiheissa opintoja ja työuraa", Tia toteaa. Tältä kesältä Tia odottaa oppivansa paljon uutta tilastotyöstä ja tutustuvansa myös kesiskollegoihin. Kesän aikana hän valmistuu valtiotieteiden maisteriksi taloustieteen oppiaineesta, ja kesätöiden jälkeen toiveissa on löytää pidempiaikainen ekonomistin pesti.

Milenalle tämä kesä on ensimmäinen Suomen Pankissa. Hän opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotieteitä ja sai juuri kolmannen vuoden päätökseen. Milena valmistuu syksyn alussa hallintotieteiden kandidaatiksi, jonka jälkeen hän jatkaa hallintotieteiden maisteriopintoihin. Milena työskentelee johdon sihteeristössä johtokunnan assistenttipalveluissa ja kesän aikana sijaistaa osastosihteeriä, johtokunnan kokousten valmistelukoordinaattoria ja kahden johtokunnan jäsenen henkilöassistentteja. Kesätyö sopiikin loistavasti Milenalle, sillä se vastaa erityisen hyvin hänen kiinnostuksen kohteitaan, joita ovat muun muassa julkinen hallinto, talous ja toiminnan oikeudelliset piirteet. Kivointa, mutta samaan aikaan myös haastavinta ovat olleet monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät, jotka vaativat tekijältään asiakokonaisuuksien hallintaa ja ongelmanratkaisutaitoa. Milena on myös huomannut oma-aloitteellisuuden ja ennakoinnin olevan tärkeässä roolissa. Kesältä Milena odottaa oman asiantuntijuutensa kehittämistä, vastuullisissa tehtävissä toimimista ja kokemuksen kartuttamista hallinnollisista tehtävistä. Hän toivoo pääsevänsä myös verkostoitumaan ja tutustumaan muihin kesätyöntekijöihin.

Myös Iirikselle tämä on ensimmäinen kesä Suomen Pankissa. Iiriksen sai hakemaan kesätyöpaikkaansa sen tarjoamat mielenkiintoiset työtehtävät ja halu oppia lisää rahoitusmarkkinoista ja keskuspankkien toiminnasta. Hän opiskelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja valmistui kauppatieteiden kandidaatiksi keväällä 2021 pääaineenaan rahoitus. Lisäksi hän aloitti syksyllä 2020 matematiikan opinnot Helsingin yliopistossa. Suomen Pankissa Iiris työskentelee rahapolitiikan toteutus -toimistossa markkinaoperaatiot-osastolla. Työtehtäviin kuuluu muun muassa markkinoiden seuraaminen ja analysointi sekä markkinakatsausten kirjoittaminen ja markkinavarttien pitäminen. Lisäksi Iiris toteuttaa EKP:n markkinaoperaatioita ja laatii raportteja EKP:n suuntaan. "Työtehtävissäni on tärkeää sisäistää uutta informaatiota nopeasti, mikä voi olla välillä haastavaa. Toisaalta se on kuitenkin yksi parhaista puolista työssäni, sillä pääsen joka päivä oppimaan jotain uutta.", Iiris toteaa. Kesätyöltään Iiris odottaa, että hän pääsee soveltamaan koulussa oppimiaan teorioita käytäntöön ja siten syventämään osaamistaan. Lisäksi hän haluaa oppia löytämään markkinaliikkeiden taustalla olevat syy-seuraus-suhteet. Kesätöiden jälkeen Iiris aloittaa maisteriopinnot Aallossa ja odottaa innolla tulevan kevään maisterivaihtoa Lissabonissa.

Emil työskentelee myös ensimmäistä kesää Suomen Pankissa. Hän opiskelee Turun yliopistossa taloustiedettä ja viimeistelee kandidaatin opintojaan. Syksyllä on tarkoitus aloittaa maisteriopinnot. Emil työskentelee maksujärjestelmät-osastolla rahahuollossa. Erityisesti Emiliä kiinnosti hakiessaan kesätyöpaikkaansa kiinnostava ala ja hyvän kokemuksen saaminen tulevalle uralle. Hauskinta on ollut Suomen Pankin toiminnan näkeminen sisältä päin. Kesältä Emil odottaa hyviä säitä ja hyvää kokemusta mukavasta työpaikasta. Kesän jälkeen vuorossa onkin kandidaatin tutkielman viimeistely. Emil toivoo myös, että pääsisi osallistumaan opiskelijatapahtumiin.

Miia työskentelee ensimmäistä kesää Suomen Pankissa. Häntä kiinnosti hakiessaan erityisesti mielenkiintoiset työtehtävät ja ainutlaatuinen mahdollisuus oppia keskuspankkityöstä sekä rahapolitiikasta. Miia valmistuukin syksyllä Helsingin yliopistosta taloustieteellisen tutkimuksen maisterilinjalta. Hän työskentelee tänä kesänä rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimistossa. Miian työtehtäviin kuuluu toimiston työhön osallistuminen esimerkiksi selvitysprojektien muodossa. Miia on kokenut Suomen Pankin työn seuraamisen äärimmäisen kiinnostavana. "Toimiston työ linkittyy vahvasti ajankohtaisiin aiheisiin ja olen oppinut paljon kollegoilta ja saanut uusia näkökulmia rahapolitiikan ja talouden ajankohtaisista teemoista.", hän toteaa. Kesältä Miia odottaa kansainvälisen talouden ja rahapolitiikan analyysiin sukeltamista, asiantuntijana kehittymistä ja uuden oppimista.

Kristiinallekin tämä on ensimmäinen kesä Suomen Pankilla. Kristiina haki kesätöihin kuultuaan paljon hyvää Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa kesätöissä olleilta opiskelukavereiltansa. Hän valmistui keväällä tradenomiksi Haaga-Heliasta johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta. Kristiina työskentelee kesän ajan valmistelukoordinaattorina EU-tiimissä johdon sihteeristön kansainvälisessä toimistossa. Tavoitteena on päätyä työskentelemään kansainväliseen ympäristöön, joten paikka EU-tiimissä tuo Kristiinalle loistavaa kokemusta kansainvälisten kokousten järjestelystä. "On ollut mielekästä päästä osaksi ammattitaitoista tiimiä, ja päästä heti alusta alkaen niin sanotusti kädet savessa tekemään ja oppimaan. Omalta tiimiltä saa aina tukea ja vastauksia, kun nopeatempoisessa ympäristössä herää jatkuvasti uusia kysymyksiä ja isompien kokonaisuuksien hahmottaminen on välillä haastavaa.", Kristiina kertoo. Kristiina odottaa, että hän pääsee näyttämään osaamistaan vastuun kasvaessa kesän mittaan.

Markku on myös ensimmäistä kesää Suomen Pankissa. Markun tavoitteena on erikoistua datatieteilijänä finanssialalle, ja hän on erityisen kiinnostunut rahoitus- ja sijoitusmarkkinoiden toiminnasta. Tänä kesänä Markku työskentelee rahoitusvakaus- ja tilasto-osastolla suorittaen EKP:n rahoitustilastoihin liittyvien toimeksiantojen loppupään prosessointia. Hän on myös mukana rinnakkaisprojekteissa, joissa hän pääsee monipuolisesti ja itseohjautuvasti rakentamaan sekä data- että taloustieteitä soveltavia ratkaisuja. Markku opiskeli Itä-Suomen yliopistossa kandidaatintutkintoa pääaineenaan matematiikka ja sivuaineina tietojenkäsittely- ja tilastotieteet. Tällä hetkellä Markku opiskelee Helsingin yliopistossa datatieteen maisteriohjelmassa. Syksyllä hän aloittaa toisen ja samalla viimeisen opiskeluvuoden ennen valmistumistaan filosofian maisteriksi. Markusta parasta kesätöissä on ollut se, että hänen työpanostaan ja asiantuntijuuttaan arvostetaan aidosti. "Mielenkiintoiset työtehtävät, loistava työilmapiiri sekä joustavat työajat saavat ajattelemaan, etten voisi olla tyytyväisempi valitsemaani opinto- ja urapolkuun.", Markku toteaa.

Jannelle Suomen Pankki onkin tuttu työpaikka. Janne on aloittanut harjoittelijana ensimmäistä kertaa Suomen Pankin rahamuseossa vuonna 2018. Siitä asti hän on toiminut rahamuseossa tuntityöntekijänä. Tänä kesänä Janne työskentelee sidosryhmäviestinnässä johdon sihteeristön viestintäyksikössä. Työtehtävät ulottuvat kuitenkin koko viestintäyksikköön. Janne opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa pääaineenaan talous- ja sosiaalihistoria. Suuressa osassa hänen tutkintoaan on myös taloustiede, jota hän kävi opiskelemassa Kanadassa vaihto-opiskelijana. Haastavaksi kesätyössään Janne on kokenut syventymisen laajaan tehtäväkenttäänsä. Hauskinta taas on ehdottomasti ollut vietetty aika kollegoiden kanssa. Janne kertoo hyvien kollegoiden olevan myös yksi syy siihen, miksi hän on pysynyt pitkään Suomen Pankissa. Hän kertoo myös pitävänsä Suomen Pankkia arvostettuna työnantajana, joka tarjoaa tehtävissään korkean oppimiskäyrän ja kiinnostavan ympäristön. Janne toivookin, että hänen kesätyöblogistaan tulee helposti omaksuttava katsahdusikkuna viestintään keskuspankissa. Jää siis kuulolle!

Sitten vuorossa olenkin minä, Helmi. Tämä onkin jo toinen kesäni Suomen Pankissa ja suoritin myös opintoihini kuuluvan viiden kuukauden työharjoittelun Pankissa tänä keväänä. Opiskelen johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa Haaga-Heliassa. Valmistuminen häämöttääkin jo tämän vuoden lopussa, kunhan ensin kirjoitan opinnäytetyöni. Viime kesänä työskentelin johdon sihteeristössä johtokunnan assistenttipalveluissa, mistä kirjoitinkin kesätyöblogiin viime vuonna. Tänä kesänä työskentelen osastosihteerinä hallinto- ja tietohallinto-osastoilla, joilla suoritin myös työharjoitteluni. Tehtäväkenttäni on laaja ja se sisältää mm. osastojen johtoryhmien kanssa työskentelyä, kokousjärjestelyjä, avustavia rekrytointien tehtäviä, osastopäälliköiden avustamista ja osaston käytännön asioiden hoitamista. Myös tämän kesätyöblogin koordinointi kuuluu työtehtäviini. Sijaistan kesän aikana kahta osastosihteeriä, henkilöstöassistenttia sekä kiinteistöassistenttia. Assistentin tehtävät Suomen Pankissa ovat erittäin monipuolisia. Minua kohdellaan tasavertaisena työntekijänä, jolle on annettu vastuullisia työtehtäviä heti töiden alusta alkaen. Olenkin onnekkaassa asemassa, että olen päässyt näkemään ja kokemaan lyhyen ajan sisällä monenlaisia assistenttitehtäviä. Odotan kesältä kesiskollegoihini tutustumista ja tietenkin oman asiantuntijuuteni kehittämistä omalla alallani.

Tervetuloa seuraamaan kesätyöblogia kesän ajan! Seuraava blogi julkaistaan jo ensi viikolla, pysy siis kuulolla.