Vielä vuonna 2022 korkorahastoista tehtiin selvästi eniten lunastuksia[1]. Vuoden 2023 aikana suunta on kääntynyt. Tammi-syyskuussa 2023 korkorahastoihin tehtiin eniten merkintöjä. Uusia merkintöjä korkorahastoihin tehtiin 13,6 mrd. euron ja lunastuksia 11,3 mrd. euron edestä, eli nettomerkinnät korkorahastoihin olivat 2,4 mrd. euroa. Korkorahastoihin tehdyistä nettomerkinnöistä suurin osa (76 %) tehtiin lyhyen koron rahastoihin.

Tammi-syyskuussa 2023 toiseksi eniten nettomerkintöjä (1,9 mrd. euroa) tehtiin osakerahastoihin. Vastaavana aikana rahastotyypeistä ainoastaan kiinteistörahastoista tehtiin enemmän lunastuksia kuin uusia merkintöjä. Kiinteistörahastojen nettolunastukset olivat −200 milj. euroa. Vielä vuonna 2022 kiinteistörahastoihin tehtiin nettomääräisesti eniten uusia sijoituksia.

Tammi-syyskuussa 2023 eniten merkintöjä[2] (2,2 mrd. euron arvosta) suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekivät kotitaloudet. Näistä 63 % oli suomalaisten kotitalouksien tekemiä.

Vuonna 2022 sijoitusrahastojen[3] rahastopääomakanta supistui tuntuvasti ja oli vuoden lopussa 137,5 mrd. euroa. Tammi-syyskuun 2023 aikana rahastopääomakanta on jälleen kasvanut. Syyskuun 2023 lopussa se oli 146,3 mrd. euroa. Kasvua selittävät vuoden 2023 aikana tehdyt uudet sijoitukset (4,7 mrd. euroa) ja rahastopääoman arvon kasvu (4,1 mrd. euroa). Arvon kasvu johtuu suurimmaksi osaksi osakesijoitusten arvon noususta.

Syyskuun 2023 lopussa osakerahastojen rahastopääomakanta oli 63,5 mrd. euroa ja korkorahastojen 54,8 mrd. euroa. Osake- ja korkorahastot kattavat 81 % sijoitusrahastojen koko rahastopääomakannasta. Pääomaltaan seuraavaksi suurimmat rahastotyypit ovat yhdistelmä- ja kiinteistörahastot.

 

Korkorahastojen suosio on kasvanut

 

Suurin osa korkorahastojen sijoituksista kohdistui ulkomaille

Syyskuun 2023 lopussa korkorahastojen 55,7 mrd. euron sijoituksista 24 % kohdistui kotimaahan ja 76 % ulkomaille.

Kotimaisista sijoituksista suurin osa (44 %) oli rahastojen keskinäisiä sijoituksia. Sijoituksista 33 % kohdistui suoraan joukkovelkakirjalainoihin, joista yli puolet oli yritysten liikkeeseen laskemia. 

Korkorahastojen suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat Ruotsiin (6,7 mrd. euroa) ja Luxemburgiin (6,4 mrd. euroa). Ulkomaisista sijoituksista 78 % oli joukkovelkakirjalainoja, ja niistä 32 % oli yritysten ja 27 % pankkien liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. 

 

Suomalaiset kotitaloudet sijoitusrahastojen suurin omistaja

Syyskuun 2023 lopussa suomalaiset kotitaloudet omistivat suoraan rahasto-osuuksia suomalaisista sijoitusrahastoista 32,1 mrd. euron edestä, mikä on 7 % enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Suurimmat sijoitukset kotitalouksilla olivat osakerahastoissa (12,8 mrd. euroa) ja toiseksi suurimmat korkorahastoissa (8,8 mrd. euroa). Suomalaisten kotitalouksien varoja kanavoituu myös runsaasti kotimaisiin sijoitusrahastoihin vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Suomen Pankin sijoitusrahastotilastoissa nämä näkyvät vakuutuslaitosten sijoituksina.

 

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2023Q3
  Kaikki** Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 202 578 -8 214 42 468 -2 077 33 861 -1 001
  (413)   (-397)   (232)  
- kotimaisiin osakkeisiin 115 622 -6 213 37 207 -1 865 15 918 -585
  (-416)   (-549)   (111)  
             
Velkakirjat 212 677 -828 1 280 -1 29 334 -196
  (-4 533)   (-47)   (-277)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 92 859 -777 780 -2 4 765 -30
  (-5 391)   (-14)   (71)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 112 642 -948 32 114 -398 5 155 -12
  (1 080)   (485)   (-40)  
             
Ulkomaiset rahastot 174 255 1 370 5 920 -120 128 515 1 683
  (818)   (182)   (-408)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset            
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 142 936 71 74 555 8 3 635 5
  (-9 533)   (-3495)   (-522)  
Muut talletukset 44 444 6 35 555 0 -* -*
  (3 572)   (2720)   -*  

* Luottamuksellinen tieto.

** Vakuutuslaitosten arvopaperi- ja sijoitusrahastotiedot puuttuvat.

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 8.2.2024 klo 10.

 

[1] Vuoden 2022 aikana nettolunastukset korkorahastoista olivat 5,6 mrd. euroa.

[2] Nettomääräiset merkinnät.

[3] Sisältää Suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ja erikoissijoitusrahastot.