Tammikuussa 2023[1] opintolainoja nostettiin 335 milj. euron edestä, mikä on 4 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tammikuussa 2023 nostettujen opintolainojen keskikorko oli 2,24 %. Opintolainojen uusien nostojen korot ovat nouseet tammikuusta 2022 alkaen, jolloin keskikorko oli 0,09 %. Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 88 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 2,26 %. Euriborsidonnaisten opintolainojen uusista nostoista 75 % oli sidottu kuuden tai kahdentoista kuukauden euriborkorkoon.

Opintolainakannan kasvu on ollut nopeaa viimeisten vuosien ajan, vaikka vuosikasvuvauhti on hidastunut tasaisesti. Tammikuun 2023 lopussa opintolainakanta oli 6,0 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 9,0 %. Viimeksi vuosikasvuvauhti oli hitaampi marraskuussa 2014. Opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen.

Opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien lisäksi opintolainakantaa on kasvattanut lainanottajien määrän lisääntyminen. Opintovelallisten kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 515 000 lukuvuonna 2021–2022, kun kolme vuotta aikaisemmin opintovelallisia oli 80 000 vähemmän.

 

Tiedote_2023M01_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat tammikuussa 2023 uusia asuntolainoja 0,8 mrd. euron edestä, mikä on 570 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 80 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 3,58 % tammikuussa. Asuntolainakanta oli tammikuun 2023 lopussa 108,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 0,0 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,7 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[2] tammikuussa 1,9 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 420 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 4,26 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli tammikuun lopussa 104,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 42,5 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun 2023 lopussa 110,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,29 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 100,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat tammikuussa 860 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 1,98 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 778 143 629 143 245 0,3 2,73
    - niistä asuntolainat 107 717 108 526 108 058 0,0 2,16
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 776 8 770 8 736   2,31
Lainat yrityksille2, kanta  106 539 104 889 104 867 5,8 2,97
Kotitalouksien talletukset, kanta 112 031 111 793 110 918 1,4 0,29
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 180 1 071 846   3,58
    - niistä sijoitusasuntolainat 84 94 77   3,83

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.3.2023 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

 

[1] Kevätlukukauden lainaerä tuli nostettavaksi tammikuussa.

[2] Pl. tili- ja korttiluotot.