Tammikuussa 2024[1] opintolainoja nostettiin 279 milj. euron edestä, mikä on 17 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tammikuussa nostettuja opintolainoja oli vähemmän viimeksi vuonna 2018. Nostettujen opintolainojen keskikorko oli 4,46 %, ja se oli 2,22 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2023 tammikuussa. Viimeksi opintolainojen uusien nostojen keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2008.

Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 86 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 4,52 %.Pankkien omien viitekorkojen käyttö on yleistynyt opintolainojen uusissa nostoissa. Tammikuussa 2024 primekorkoihin eli pankkien omiin viitekorkoihin sidottuja oli 14 % opintolainojen uusista nostoista, kun vielä vuoden 2022 tammikuussa niiden osuus oli 5 %. Pankkien omiin viitekorkoihin sidotuissa uusissa nostoissa keskikorko oli hieman alempi kuin euriboriin sidotuissa opintolainanostoissa (4,04 %).

Opintolainakannan voimakas kasvu on taittunut. Tammikuun 2024 lopussa opintolainakanta oli 6,2 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti 4,0 %. Viimeksi vuosikasvuvauhti oli hitaampi syyskuussa 2011. Kannan kasvu on ollut nopeaa viimeisten vuosien ajan, mutta vuosikasvuvauhti on hidastunut tasaisesti nostomäärien pienenemisen ja Kelan maksamien opintolainahyvitysten myötä[2]. Opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen. Opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien lisäksi opintolainakantaa on kasvattanut lainanottajien määrän lisääntyminen[3].

 

Opiskelijat nostivat opintolainoja aiempaa vähemmän korkojen noustua

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat tammikuussa 2024 uusia asuntolainoja 0,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 90 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko laski joulukuusta ja oli 4,36 % tammikuussa. Asuntolainakanta oli tammikuun 2024 lopussa 106,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu -1,5 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,6 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 17,8 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[4] tammikuussa 1,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 490 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 5,58 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli tammikuun lopussa 107,1 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 44,0 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun 2024 lopussa 108,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 1,25 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 68,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 11,6 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat tammikuussa 1 470 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 3,40 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja*
  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 141 151 141 418 141 807 -1,2 4,63
    - niistä asuntolainat 106 524 106 698 106 351 -1,5 4,08
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 638 8 621 8 627   4,28
Lainat yrityksille2, kanta  106 306 105 794 107 126 1,8 4,77
Kotitalouksien talletukset, kanta 107 987 108 673 108 211 -2,4 1,25
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 237 1 337 810   4,36
    - niistä sijoitusasuntolainat 95 85 89   4,53

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

Lisätietoja antavat

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, sähköposti: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.4.2024 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/.

 

[1] Kevätlukukauden lainaerä tuli nostettavaksi tammikuussa.

[2] Vuonna 2022 opintolainahyvityksiä maksettiin jo noin 87,8 milj. euroa ja vuosina 2015–2021 yhteensä noin 226,5 milj. euroa.

[3] Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 525 000 lukuvuonna 2022–2023, kun kolme vuotta aikaisemmin opintovelallisia oli 63 000 vähemmän.

[4] Pl. tili- ja korttiluotot.