Tiedot ovat saatavissa 5–15 vuoden ajalta. Ajanjaksojen pituus vaihtelee aihepiireittäin.  

Taulukot

Rahalaitokset

Sijoitusrahastot

Arvopaperit

Maksu- ja päätetapahtumat

Bruttokansantuote

Kuluttajahintaindeksit

Kilpailukykyindikaattorit

Muut