Statistiken täcker 5–15 år alltefter ämnesområde. Datainnehållet utökas successivt. Vilken statistik som vid var tid finns att tillgå framgår nedan.

Tabeller

Monetära finansinstitut

Investeringsfonder

Värdepapper

Betalnings- och terminaltransaktioner

Bruttonationalprodukt

Konsumentprisindex

Konkurrensindikatorer

Övriga