Vuonna 2018 kuluttajille välitettyjen vertaislainojen määrät kasvoivat edelleen, mutta kasvu hidastui vuodentakaisesta. Vertaislainoja välitettiin vuonna 2018 suomalaisille kuluttajille yhteensä 150,1 milj. euron arvosta, mikä on noin 40 % enemmän kuin vuonna 2017. Vuotta aiemmin vertaislainauksen kasvuvauhti oli 67 %. Vaikka vertaislainojen määrät ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisten vuosien aikana, niiden osuus kotitalouksien yhteenlasketusta kulutusluottokannasta on vielä pieni, noin 1 %.

Kuluttajat nostavat yhä useammin lainaa vertaislainauksen kautta, mikä on näkynyt palvelualustoilla rahoituskierrosten määrien kasvuna. Vuonna 2018 toteutettiin yhteensä lähes 31 000 onnistunutta rahoituskierrosta, mikä on reilu 7 000 kierrosta enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Lainamuotoisen joukkorahoituksen osuus kasvanut

Yrityksille merkittävimmät joukkorahoituksen muodot ovat lainamuotoinen joukkorahoitus ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Vuonna 2018 lainamuotoista joukkorahoitusta välitettiin suomalaisille yrityksille 98,3 milj. euron arvosta, mikä on noin 29 % enemmän kuin vuonna 2017. Kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut, sillä vuonna 2017 lainamuotoisen joukkorahoituksen kautta välitettiin rahoitusta yli 64 % enemmän kuin vuonna 2016. Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa keskimääräiset lainakoot ovat pienentyneet merkittävästi, mutta tätä selittää erityisesti laskurahoitukseen välitettyjen lainojen yleistyminen.

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen välittämät määrät puolestaan supistuivat vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2018 sijoitusmuotoista joukkorahoitusta välitettiin 58,0 milj. euron arvosta, mikä on lähes 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen suosion hiipumista selittävät osaltaan sijoitusten korkea riskitaso sekä vaikeus kohdeyritysten arvonmäärityksessä.

Joukkorahoitusmuodoista vähiten rahoitusta välitetään hyödyke- ja vastikemuotoisen joukkorahoituksen kautta. Vuonna 2018 rahoitusta välitettiin 0,7 milj. euron verran. Myös hyödyke- ja vastikemuotoisen joukkorahoituksen välittämät määrät supistuiva verrattuna vuoteen 2017. Vuonna 2018 rahoitusta välitettiin 27 % vähemmän kuin vuonna 2017.

Eri joukkorahoitusmuodoilla välitetyt rahamäärät Suomessa

 

2016, milj. euroa

2017, milj. euroa
(12 kk:n muutos)

2018, milj. euroa

(12 kk:n muutos)

Lainamuotoinen joukkorahoitus

46,3

76,0 (64 %)

98,3 (29 %)

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

38,2

62,8 (64 %)

58,0 (−8 %)

Hyödyke- ja vastikemuotoinen joukkorahoitus

1,0

1,0 (4 %)

0,7 (−27 %)

Vertaislainaus kuluttajille

64,2

106,9 (67 %)

150,1 (40 %)

Yhteensä

149,6

246,7 (65 %)

307,2 (24 %)

* Sisältää kotimaiset rahoituksen hakijat.

 

Lisätietoja antavat

Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Katja Haavanlammi, puh. 09 183 2415, sähköposti: katja.haavanlammi(at)bof.fi.

Vuosittain ilmestyvä Joukkorahoitus ja vertaislainaus -tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.

 

[1] Sisältää sijoitus-, laina-, hyödyke- ja vastikemuotoisen joukkorahoituksen ja vertaislainauksen kuluttajille. Luvuissa ovat mukana vain kotimaisten rahoituksen hakijoiden onnistuneet projektit. Luku sisältää myös niin kutsutut ankkuri- ja kanssasijoittajat.