Valkoisen Suomen alueella olleissa seitsemässä Suomen Pankin konttorissa oli sodan alkaessa seteleitä vain 10,3 milj. markkaa. Puute käteisrahasta oli siksi ankara.

Käteispulan korvaamiseksi senaatti laski liikkeeseen n. 20 milj. markan arvosta Vaasan Osake-Pankin maksuosoituksia, jotka kiersivät setelien tapaan. Nämä ”konttokuranttishekit” suunnitteli Akseli Gallen-Kallela.

Valkoisessa Suomessa myös eräät yritykset laskivat liikkeeseen pennimääräisiä vaihtomerkkejä helpottaakseen vaihtorahan puutetta. Suomen Pankin konttorien, muiden pankkien ja postilaitoksen maksuosoituksia ja postilähetysvekseleitä käytettiin niin ikään maksuvälineinä.

”Setelirahan puutteen poistaminen”. Korpijaakko 21.2.1918.
”Setelirahan puutteen poistaminen”. Korpijaakko 21.2.1918.

”Sotatilan aiheuttama setelien puute”. Valkoinen Suomi 7.3.1918.
"Sotatilan aiheuttama setelien puute". Valkoinen Suomi 7.3.1918.

Vaasan Osake-Pankki, Vaasa. Vaasan kaupunki.
Vaasan Osake-Pankki, Vaasa. Vaasan kaupunki.

Vaasan Osake-Pankki, Vaasa. Vaasan kaupunki.
Vaasan Osake-Pankki, Vaasa. Vaasan kaupunki.