De sju avdelningskontor som låg inom det vita Finland hade endast 10,3 miljoner mark i sedlar vid krigets början. Det rådde därför en skriande brist på kontanter.

För att avhjälpa bristen på kontanter satte senaten i omlopp betalningsanvisningar utställda av Wasa Aktie Bank till ett värde av ca 20 miljoner mark. Dessa "kontokurantcheckar" cirkulerade på samma sätt som sedlar. För formgivningen svarade Akseli Gallen-Kallela.

I det vita Finland satte också vissa företag växelmärken i penni i omlopp för att råda bot på bristen på växelpengar. Betalningsanvisningar och postförsändelseväxlar utgivna av Finlands Banks kontor, andra banker och postväsendet användes likaså som betalningsmedel.

”Att råda b ot på bristen på sedlar”. Korpijaakko 21.2.1918.
"Att råda b ot på bristen på sedlar". Korpijaakko 21.2.1918.

”Brist på sedlar på grund av krigstillstånd”. Valkoinen Suomi 7.3.1918.
”Brist på sedlar på grund av krigstillstånd”. Valkoinen Suomi 7.3.1918.

Wasa Aktie Bank, Vasa. Vasa stad.
Wasa Aktie Bank, Vasa. Vasa stad.

Wasa Aktie Bank, Vasa. Vasa stad.
Wasa Aktie Bank, Vasa. Vasa stad.