Regering i det röda Finland var folkkommissariatet med Kullervo Manner i spetsen.

För att övervaka folkkommissariatet utsågs Arbetarnas centralråd, som var de rödas folkvalda representation och hade 40 medlemmar.

Folkkommissariatet var indelat i avdelningar som till sina uppgifter påminde om dagens ministerier. Finansavdelningen förestods av finansombudet Jalo Kohonen. Han biträddes av Edvard Gylling, som satt kvar som ordförande för bankfullmäktige.

Till Finlands Banks röda direktion hörde ordföranden Anton Huotari och medlemmarna Einari Laaksovirta och Mikko Virkki samt den extraordinarie medlemmen Jaakko Ekstedt.

Folkkommissariatets ekonomiförvaltning.
Folkkommissariatets ekonomiförvaltning.

Finlands Banks direktionsmedlem och kommissarie i kontoret i Viborg Mikko Virkki. Folkets Arkiv.
Finlands Banks direktionsmedlem och kommissarie i kontoret i Viborg Mikko Virkki. Folkets Arkiv.

Finlands Banks direktionsordförande Anton Huotari. Arbetararkivet.
Finlands Banks direktionsordförande Anton Huotari. Arbetararkivet.

Finlands Banks direktionsmedlem Einari Laaksovirta. Arbetararkivet.Finlands Banks direktionsmedlem Einari Laaksovirta. Arbetararkivet.

Ordföranden för Finlands Folkkommissariat Kullervo Manner. Museiverket.
Ordföranden för Finlands Folkkommissariat Kullervo Manner. Museiverket.