Den röda administrationen i Finlands Bank efterlämnade omkring en hyllmeter arkiv, som efteråt sammanställdes i "Kapinan ajan asiakirjoja" (Handlingar från upprorstiden). Arkivet har tyvärr inte bevarats i sin helhet, och de röda ockupanternas dokumentförvaltning var inte särskilt välorganiserad.

I handlingarna från upprorstiden fanns en förteckning från den 27 februari 1918 över de personer som ockuperade Finlands Banks huvudkontor. Man vet inte med säkerhet om förteckningen är fullständig. Ännu knappare är informationen om avdelningskontoren – i den bevarade korrespondensen finns antydningar om att det var svårt att hitta personal och att till och med ockupanternas barn i gymnasieåldern dög för kontorsarbetet.

Likaså saknas uppgifter om de senare ödena för vanliga anställda som tjänstgjorde på Finlands Bank när banken var underställd folkkommissariatet. I den statistik som sammanställts inom ramen för projektet Krigsdöda finns ingen information om vanliga anställda, vilket tyder på att åtminstone de flesta av dem inte avrättades eller dog i fångläger. Det kan eventuellt bero på att de inte hade burit vapen i upproret. Det är möjligt att de flydde via Viborg till S:t Petersburg, liksom största delen av de röda ledarna.