De röda tog kontroll över inalles sju avdelningskontor: Björneborg, Kotka, Tammerfors, Tavastehus, Viborg och Åbo samt S:t Petersburg. Tjänstemännen på dessa kontor vägrade samarbeta med ockupanterna. Lika många avdelningskontor blev kvar i de vitas händer, bland dem Kuopiokontoret.

Största delen av Finlands Banks guldreserv hade före kriget flyttats till Kuopiokontoret. Efter revolutionens utbrott infann sig en rödgardist på kontoret och förklarade att han fått order om att inta kontoret. Kontorschef A. O. Wallenius drog fram pistolen och sade: "Det får bli över våra döda kroppar", varefter ockupanterna drog sig tillbaka.

En trupp med 36 skyddskårister fick i uppdrag att skydda kontoret. De röda omringade Kuopio och de vita försvarade staden från förvaltningsbyggnaderna. Slaget om Kuopio varade en vecka, till dess att österbottniska hjälpstyrkor anlände den 7 februari 1918 och avgjorde slaget för de vita.

 Kuopio kontor. Finlands Bank.
Kuopio kontor. Finlands Bank.

Skyddskårister, man och kvinna. Kuopio kulturhistoriska museum.
Skyddskårister, man och kvinna. Kuopio kulturhistoriska museum.

Bilder från striderna i Kuopio. Kuopio landskapsmuseum.
Bilder från striderna i Kuopio. Kuopio landskapsmuseum.

Bilder från striderna i Kuopio. Kuopio landskapsmuseum.
Bilder från striderna i Kuopio. Kuopio landskapsmuseum.