Efter kriget var det viktigt att få i gång sedelproduktionen så snabbt som möjligt. Direktören för sedeltryckeriet, Ernst Tilgmann, vidtog redan i april 1918 åtgärder för att ta i bruk en del av de halvfärdiga sedlar som de röda låtit trycka. Dessa försågs med typbeteckningen "Litt. A".

De sedlar som den röda förvaltningen hade satt i omlopp ogiltigförklarades, men de skiljde sig från äkta sedlar bara till serienumret. Detta gav upphov till otaliga förfalskningar, då folket försökte bli av med sina värdelösa sedlar.

På grund av förfalskningarna fattades i juni beslut om nya färger för sedlarna. Alla sedlar i den nya färgserien försågs med beteckningen "Serie II". Men också de nya sedlarna förfalskades.

Under 1918 omarbetas sedlarna också så att den ryska dubbelörnen och valören på ryska avlägsnades från sedelns baksida.

Det gamla sedeltryckeriet våren 1918. Finlands Bank.
Det gamla sedeltryckeriet våren 1918. Finlands Bank.

Annons om makuleringen av de rödas sedlar. Länsi-Savo.
Annons om makuleringen av de rödas sedlar. Länsi-Savo.

Sedeltryckeriets direktör E. Tilgmann tillsammans med tyska soldater. Museiverket.
Sedeltryckeriets direktör E. Tilgmann tillsammans med tyska soldater. Museiverket.