Efter krigets utbrott förlades senaten till Vasa, som blev huvudstad i det vita Finland. Senatens ordförande Svinhufvud infann sig i Vasa först i mars. För den vita förvaltningens penningärenden svarade senatens finanschef Juhani Arajärvi.

Karl Basilier, Jalo Järnefelt och Arthur Broberg bildade Finlands Banks direktion i Vasa. Chefdirektör von Collan vistades i Stockholm under hela krigstiden.

Bankens direktion hade möjlighet att övervaka de sju avdelningskontor som blivit kvar i de vitas händer. Direktionen behöll också kontrollen över Finlands Banks utländska tillgångar.

Finlands största affärsbanker gav senaten en förbindelse om obegränsad kredit för återställande av ordningen i landet. Bristen på kontanter var dock svår, då sedeltryckeriet och Finlands Banks huvudkontor hade intagits av de röda.

Vita skyddskårister exercerar i Vasa. Museiverket
Vita skyddskårister exercerar i Vasa. Museiverket

Clas von Collan. Finlands Banks direktionsordförande. Finlands Bank.
Clas von Collan. Finlands Banks direktionsordförande. Finlands Bank.

J. W. Järnefelt. Finlands Banks direktionsmedlem. Finlands Bank.
J. W. Järnefelt. Finlands Banks direktionsmedlem. Finlands Bank.

K. A. Basilier. Finlands Banks direktionsmedlem. Finlands Bank.
K. A. Basilier. Finlands Banks direktionsmedlem. Finlands Bank.

Uno Broberg. Finlands Banks direktionsmedlem. Finlands Bank.
Uno Broberg. Finlands Banks direktionsmedlem. Finlands Bank.

Vasa kontor. Finlands Bank.
Vasa kontor. Finlands Bank.