Oktoberrevolutionen i Ryssland den 7 november 1917 förde V. I. Lenin och bolsjevikerna till makten.

Senaten under P. E. Svinhufvuds ledning förklarade Finland självständigt den 6 december 1917. Rysslands regering erkände Finlands självständighet vid årsskiftet.

Redan under hösten hade de högersinnade bildat skyddskårer och arbetarna röda garden i Finland. Den 25 januari 1918 utsåg senaten skyddskårerna till regeringstrupper.

Den 26 januari 1918 på kvällen utropade arbetarnas verkställande kommitté revolution i Finland. Den 28 januari 1918 på morgonen intog rödgardisterna huvudstadens strategiska fästen.

Finland splittrades i det röda Finland i söder och det vita Finland i norr. De stora städerna föll i de rödas händer. Kvar på bägge sidorna blev till en början orter som kontrollerades av motståndaren.

Skämtteckning i tidningen Sosialisti 21.12.1917.
Skämtteckning i tidningen Sosialisti 21.12.1917.

Unga rödgardister i Tammerfors. Museiverket.
Unga rödgardister i Tammerfors. Museiverket.

Självständighetssenaten 6.12.1917. Museiverket.Självständighetssenaten 6.12.1917. Museiverket.

Krigsfronten i februari 1918 och Finlands Banks kontorer