1918

HÄNDELSE

27.1.  De röda utropar revolution i Finland

28.1.  De vita trupperna börjar avväpna ryska arméns enheter i Österbotten

28.1. 

Rödgardisterna intar Finlands Bank och banken stängs

Lempäälän punakaarti

8.2.  De röda utser en direktion för Finlands Bank och banken öppnas 

25.2. 

Jägarnas huvudstyrka stiger i land i Vasa

Jääkärit saapuvat Vaasan museovirastoon

3.3. 

Ryssland och Tyskland undertecknar fredsavtalet

Brest-Litovsk, signing bundensarchiv

3.4.  Tyska Östersjödivisionen stiger i land i Hangö

6.4.  Tammerfors kapitulerar till de vita

8.4.  De rödas ledning flyr från Helsingfors till Viborg

13.4. 

Tyskarna intar Helsingfors

Saksalaisten tulo Helsinkiin

14.4.  Den lagligt tillsatta direktionen tar kontroll över Finlands Bank

24.4 

Överbefälhavare Mannerheim utfärdar en befallning om inrättande av en krigsfångeanstalt

Fellmanin pelto

29.4.  De vita intar Viborg

5.5. De sista röda trupperna kapitulerar

16.5. 

Mannerheims segertåg i Helsingfors

29.5.

Lagen om domstolar för statsförbrytelser stadfästs