I samband med intagningen av Finlands Bank lade folkkommissariatet beslag på bankens kontantkassa och sedeltryckeriet. De röda lät dessutom framställa ytterligare 77 miljoner mark i sedlar.

Under de rödas ledning beviljade Finlands Bank folkkommissariatet stora lån, som bl.a. gick till rödgardisternas löner. Lån beviljades också till viktiga fabriker och kommuner.

De privata bankerna på de rödas områden var i allmänhet stängda. För att avhjälpa den brist på kontanter som därigenom uppstod fick folket tillstånd att ta ut insättningar i andra banker i Finlands Bank på vissa villkor.

För att minska kontantbehovet fattades beslut om att rödgardisterna skulle få en del av sin lön i form av statskontorets betalkort. Detta beslut var inte populärt. Snart ändrades systemet så att soldater med familj fick sin lön i kontanter, medan soldater utan familj fick en del av lönen i form av betalkort.

”Vasasedlar!”. Lovisa Notisblad 28.3.1918.
"Vasasedlar!". Lovisa Notisblad 28.3.1918.

Finlands Banks gamla sedeltryckeri på Kyrkogatan. Finlands Bank.
Finlands Banks gamla sedeltryckeri på Kyrkogatan. Finlands Bank.

Rödgardister på Salutorget i Helsingfors. Museiverket.
Rödgardister på Salutorget i Helsingfors. Museiverket.