Efter revolutionens utbrott intog de röda Finlands Banks huvudkontor och banken stängdes. Bankfullmäktiges socialistiska majoritet försökte förhandla med den gamla direktionen, men den var inte villig att samarbeta.

I början av februari 1918 utsåg de röda en ny direktion och banken öppnades. Huvudkontorets valv sprängdes. De röda lade beslag på ca 160 miljoner mark i kontanter från huvudkontoret och ca 10 miljoner mark från de intagna avdelningskontoren. Också sedeltryckeriet intogs av de röda.

De röda kom inte åt vare sig bankens utländska tillgångar eller guldreserven, som hade flyttats till Kuopio före krigets utbrott.

Tjänstemännen på Finlands Bank vägrade samarbeta med den nya ledningen. Det behövdes omfattande nyrekryteringar. En del av bankens medarbetare arbetade dock kvar under den röda ledningen.

Okänd rödgardist, Helsingfors 1918. Folkets Arkiv.
Okänd rödgardist, Helsingfors 1918. Folkets Arkiv. 

Edvard Gylling, ordförande för bankfullmäktige 1917–1918 och finansombud för Finlands folkkommissariat från februari 1918. Arbetarmuseet Werstas.
Edvard Gylling, ordförande för bankfullmäktige 1917–1918 och finansombud för Finlands folkkommissariat från februari 1918. Arbetarmuseet Werstas.

Bankfullmäktiges borgerliga vice ordförande E.G. Palmén. Museiverket.
Bankfullmäktiges borgerliga vice ordförande E.G. Palmén. Finlands Bank.

”Finlands Bank har intagits av Finlands folkkommissariats finansavdelning – Tredskande tjänstemän har avsatts”. Kansan Lehti 2.2.1918.
”Finlands Bank har intagits av Finlands folkkommissariats finansavdelning – Tredskande tjänstemän har avsatts”. Kansan Lehti 2.2.1918.

Finlands Bank vid årsskiftet 1917–1918. Finlands Bank.
Finlands Bank vid årsskiftet 1917–1918. Finlands Bank.