De tyska trupperna intog Helsingfors den 13 april 1918. Folkkommissariatet och Finlands Banks röda ledning flydde till Viborg med bankens pengar. Tryckplåtarna för sedlarna glömde de efter sig i sedeltryckeriet.

I bankfullmäktiges berättelse kan man senare läsa att ockupanterna hade lämnat huvudkontoret i synnerligen gott skick, men att valven hade plundrats på så gott som alla pengar.

Efter återintagningen av Helsingfors återvände den gamla personalen snabbt till sitt arbete och banken öppnades för allmänheten den 22 april 1918.

Efter krigsförlusten tog många röda ledargestalter, bland dem Edvard Gylling, sin flykt till Ryssland. Många av dem miste livet under Stalins utrensningar på 1930-talet.

Viborgskontoret. Finlands Bank.
Viborgskontoret. Finlands Bank.

Skyddskåristerna på Salutorget. Museiverket.
Skyddskåristerna på Salutorget. Museiverket.

Strider i Helsingfors i april 1918. Museiverket.
Strider i Helsingfors i april 1918. Museiverket.

Framför Finlands Bank i april 1918. Museiverket.
Framför Finlands Bank i april 1918. Museiverket.