Tsarens fall i mars 1917 fick återverkningar också i Finland. Lantdagen, som i valet föregående år hade fått en socialistisk majoritet, sammankallades. Senaten under ledning av Oskari Tokoi tog makten.

I maj 1917 valde lantdagen en ny bankfullmäktige med socialistisk majoritet för Finlands Bank. Ordförande för bankfullmäktige blev den 35-årige filosofie doktorn Edvard Gylling.

I juli stiftade lantdagen en maktlag, som föreskrev att den högsta makten i Finland skulle tillfalla lantdagen, med undantag för militärärenden och utrikespolitiken.

Ryssland regering godkände inte maktlagen, utan upplöste lantdagen. I nyvalet i oktober 1917 förlorade socialisterna sin majoritet och i november kom den borgerliga senaten under P. E. Svinhufvuds ledning till makten.

Oskari Tokois senat. Museiverket.Oskari Tokois senat. Museiverket.

Revolutionära ryska soldater på Helsingfors järnvägsstation.Revolutionära ryska soldater på Helsingfors järnvägsstation. Museiverket.

Lantdagen samlades i Heimolahuset. Helsingfors stadsmuseum.
Lantdagen samlades i Heimolahuset. Helsingfors stadsmuseum.