• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Till medierna

Chefdirektör Olli Rehn talar om penningpolitik och det internationella ekonomiska läget

torsdagen den 17 september 2020 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

Välkommen!